Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven efficiënter georganiseerd

Ministerraad stemt in met wetsvoorstel over overgang van wettelijke taken

De wettelijke taken van de kenniscentra in Nederland worden ondergebracht in één samenwerkingsorganisatie: de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). De ministerraad van 4 juli 2014 heeft op voorstel van minister Bussemaker van OCW ingestemd met een wetsvoorstel waarin dit wordt geregeld. Het wetsvoorstel heeft tot doel de complexiteit voor mbo-scholen en bedrijfsleven te verminderen. De beoogde invoering van de overgang van de wettelijke taken naar SBB is op 1 augustus 2015.

In SBB werken het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het georganiseerd bedrijfsleven samen. Zij maken onder andere afspraken over de vraag vanuit de arbeidsmarkt, de inhoud van de opleidingen en diploma-eisen. De nieuwe organisatie moet zorgen voor een efficiëntere afstemming tussen onderwijs en het georganiseerd bedrijfsleven. Het kabinet wil dat de schakelfunctie tussen het mbo en het georganiseerd bedrijfsleven overeind blijft. De sectorale afstemming met het georganiseerd bedrijfsleven zal binnen SBB worden geborgen in zogeheten 'sectorkamers'.

Komende tijd werken SBB, de kenniscentra, het mbo en werkgevers- en werknemersorganisaties in samenwerking met het ministerie van OCW de nieuwe structuur nader uit. De kenniscentra en SBB maken samen afspraken over de overdracht van personeel en materiaal.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. Met de samenvoeging van de huidige kenniscentra tot één organisatie wordt een maatregel uit het regeerakkoord uitgevoerd.

Bron: VNO-NCW - MKB-Nederland, 9 juli 2014