Overheid en ondernemers ondertekenen arbeidsmarktconvenant

Logistieke groeiregio Midden-Brabant jaagt op uitbouwen toonaangevende positie als logistieke hotspot


Overheid en ondernemers slaan de handen ineen om de sector transport en logistiek in de logistieke groeiregio Midden-Brabant voor te bereiden op de sterk groeiende goederenstroom in de regio in samenhang met vergrijzing en ontgroening op de arbeidsmarkt.  Op 18 september tekenden zij een convenant om de sector een blijvende impuls te geven door gezamenlijk te investeren in de opleiding en werving van werknemers. Het convenant werd ondertekend door Sectorinstituut Transport en Logistiek, Regio Hart van Brabant, UWV en werkgevers rond het Midpoint Huis van de Logistiek.

Het convenant is belangrijk omdat ongeacht welk economisch scenario in het verschiet ligt, vaststaat dat de regio in de komende 15 jaar een groei verwacht van de goederenstroom tot 50%. Bovendien zal met het aantrekken van de economie de vraag naar personeel worden versterkt door vergrijzing en ontgroening van de Nederlandse beroepsbevolking. Hierbij wordt de sector bij de werving van personeel geconfronteerd met concurrentie van andere sectoren.
 
Vooraanstaande positie verstevigen
Met de ondertekening geven overheid en ondernemers invulling aan de ambitie om samen de positie van Midden-Brabant als tweede logistieke hotspot van Nederland (met Venlo-Venray en West-Brabant) als één van de belangrijke groeisectoren in de regio te versterken. Erik Naus namens de werkgevers betrokken bij Logistiek Midden Brabant: "We hebben nu ruim 30.000 fulltime arbeidsplaatsen in deze sector. De opvang van vergrijzing en uitbreiding vergt de komst van duizenden nieuwelingen. Dat belang willen we aanjagen in dit convenant."

Eerste regionale convenant in kader van Sectorplan
Ineke Strijp, directeur Sectorinstituut Transport en Logistiek: "In het kader van het Sectorplan Transport en Logistiek brengt het Sectorinstituut partijen in de regio bij elkaar. Dit convenant is uniek omdat het landelijk één van de eerste uitwerkingen is van de Sectorplannen op regionaal niveau. We zijn er trots op dat overheid en ondernemers dit in de regio Midden-Brabant als eerste voor elkaar hebben gekregen!"

V.l.n.r.: Erik de Ridder (Gemeente Tilburg), Ineke Strijp (Sectorinstituut Transport en Logistiek), Margot Mulder (Regio Hart van Brabant), Erik Naus (Logistiek Midden Brabant namens ondernemers in de regio), Joost van Hamont (UWV Werkbedrijf Tilburg)