Ondernemers leveren kritiek op belastingplan van kabinet

Schrap de verhoging van de energiebelasting, laat de lasten van directeur-eigenaren met rust, draai de accijnsverhogingen terug en voorkom dat de we onze eigen afvalverwerkingsindustrie schade berokkenen. Dat en meer is het commentaar van VNO-NCW en MKB-Nederland op het belastingplan voor 2015. In een brief roepen zij de Tweede Kamer op hier nota van te nemen.

Hard getroffen
Volgens de ondernemingsorganisaties wordt een relatief klein aantal bedrijven hard getroffen door de verhoging van de energiebelasting, waardoor dezelfde problemen zich voor zullen doen als bij de ingetrokken plannen voor de waterleidingbelasting. 'Verdere vergroening zal door deze verhoging worden gefrustreerd, innovatie wordt ontmoedigd, de concurrentiepositie van deze ondernemingen zal ernstige schade oplopen en de werkgelegenheid in de betreffende sectoren zal onder druk komen te staan.'

Lasten voor DGA's
VNO-NCW en MKB-Nederland vinden de plannen om de lasten van DGA's met 150 miljoen te verzwaren ongewenst. 'De lasten voor ondernemingen en ondernemers moeten juist worden verlicht.'

Accijnsverhogingen
Duidelijk is bovendien dat de recente accijnsverhogingen, inclusief de frisdrankbelasting, een 'brede negatieve impact hebben gehad in met name de grensregio op de bestedingen, de ondernemers en de werkgelegenheid'. De ondernemingsorganisaties pleiten daarom voor het zoveel mogelijk terugdraaien van de verhogingen, het achterwege blijven van de automatische indexatie van de accijnzen voor 2015 en nieuwe afspraken over hoe om te gaan met aanpassingen van de tarieven in de toekomst.

Kapitaalvernietiging
Het belasten van restafval vanaf 2015 van huishoudens en bedrijven dat in Nederland wordt aangeboden bij een afvalenergiecentrale of stortplaats, zonder gelijktijdige invoering van een exportheffing zal gaan leiden tot een forse exportstroom, verwachten VNO-NCW en MKB-Nederland. Dat kan ten koste gaan van 1.500 arbeidsplaatsen en een kapitaalvernietiging opleveren van ongeveer 1 miljard.

Bron: VNO-NCW, 2 oktober 2014