2e kwartaal 2014: vraag naar goed opgeleid personeel neemt toe

Nieuw: kwartaalberichten arbeidsmarktontwikkelingen


Het Sectorinstituut Transport en Logistiek concludeert voor het tweede kwartaal van 2014 dat door de voorzichtige groei van de economie de vraag naar goed opgeleid personeel verder toeneemt. De economie herstelt zich en de sector Transport en Logistiek volgt. Er lijkt zelfs sprake van voorzichtige groei. Was tot dusver de groei vooral te danken aan de export, nu lijkt ook de binnenlandse vraag naar goederen weer op te leven. Door de toenemende bedrijvigheid neemt de vraag naar goed opgeleid personeel toe.

De kwartaalberichten van het Sectorinstituut Transport en Logistiek zijn nieuw.
Ze informeren over de stand van zaken op de arbeidsmarkt in transport en logistiek met cijfers en thema's. In dit kwartaalbericht zijn de thema's: duurzame inzetbaarheid en Wajong.

Duurzame inzetbaarheid steeds relevanter
Bij een toenemende vraag naar werknemers wordt duurzame inzetbaarheid elke dag meer relevant. Het Sectorinstituut Transport en Logistiek wil werknemers en werkgevers hiervan bewust maken en helpen bijvoorbeeld via de online inzetbaarheidscheck voor werknemers in de sector. Sinds mei 2014  hebben ruim 1700 werknemers een check gedaan.

Wajongers aan het werk
De overheid zet met de participatiewet in op een baan voor iedereen, ook Wajongers. Uit de kwartaalrapportage blijkt dat 7% van de bedrijven een Wajonger in dienst heeft, maar dat in totaal 25% mogelijkheden voor werk ziet voor een Wajonger. Hoe groter een bedrijf hoe vaker men een Wajonger in dienst heeft (29% bij bedrijven met meer dan 100 werknemers). De werkzaamheden die worden verricht zijn vooral hand- en spandiensten, op de voet gevolgd door chauffeurs. Anderen werken in de loods/warehouse, zijn bijrijder of (assistent) verhuizer.
 
Download hier het hele tweede kwartaalbericht 2014.

Bron: Sectorinstituut Transport en Logistiek, 27 oktober 2014