Alle subsidies op een rij

Veel chauffeurs, planners en kraanmachinisten die bij het MCT staan ingeschreven, zijn buiten hun schuld werkloos geworden. De overheid stimuleert werkgevers op diverse manieren om hen snel weer aan de slag te helpen, onder meer met aantrekkelijke financiële maatregelen. In dit artikel zetten we alle subsidies voor u op een rij.

1 Proefplaatsing
 Wilt u iemand in dienst nemen die een uitkering heeft, dan kan deze werknemer een proefplaatsing krijgen. Hij werkt dan twee maanden bij u met behoud van uitkering. U hoeft geen loon te betalen. Deze periode is net zolang als de maximale proeftijd bij het begin van een dienstverband, en meestal genoeg om te kijken of de werknemer geschikt is. Wilt u iemand bij u laten werken via een proefplaatsing? Dan geldt een aantal voorwaarden. Daarover leest u hier meer.

 2 Scholingsvoucher
 Wilt u een werkloze werknemer van 50 jaar of ouder in dienst nemen? En heeft hij een opleiding nodig om de functie te kunnen uitvoeren? Dan kunt u voor de kosten van deze opleiding een scholingsvoucher aanvragen. De subsidie is maximaal € 1.000 (inclusief btw). Dit bedrag is bedoeld voor alle kosten die bij de opleiding horen. Meer informatie vindt u hier. Deze subsidie staat los van de scholingsvouchers die mogelijk worden gemaakt door het Sectorplan Transport & Logistiek. Daarover kunt u elders in deze nieuwsbrief lezen.

 3 Mobiliteitsbonus
 Neemt u iemand in dienst die 56 jaar of ouder is en een uitkering heeft? Dan kunt u een korting krijgen op de premies voor werknemersverzekeringen, of een vrijstelling hiervoor: de zogenoemde mobiliteitsbonus. De korting kan oplopen tot € 7.000 per jaar. U krijgt de mobiliteitsbonus maximaal drie jaar. Meer informatie over de hoogte van de premiekorting, de voorwaarden en de verrekening is hier te vinden.

 4 Premiekorting jongeren
 Neemt u een werknemer met een WW- of een bijstandsuitkering in dienst die tussen de 18 en 26 jaar is? Dan kunt u een korting krijgen op de premies voor werknemersverzekeringen. U krijgt de premiekorting zolang het arbeidscontract van de werknemer duurt, maar maximaal twee jaar. Meer informatie over deze korting vindt u hier.

Bron: Sectorinstituut Transport en Logistiek, 26 januari 2015