Aanpak schijnconstructies werknemers krijgt steun hele Kamer

De Tweede Kamer is het unaniem eens met de aanpak van uitbuiting en onderbetaling van arbeiders uit vooral Midden- en Oost-Europa. De wet 'aanpak schijnconstructies' van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kreeg 4 maart 2015 bij de stemmingen de steun van alle fracties in de Kamer.

Het werd in week 9 al duidelijk dat Asscher met zijn plan de overgrote meerderheid achter zich had. Niet alleen moet zijn wet uitbuiting en onderbetaling tegengaan, het moet ook oneerlijke concurrentie verminderen. Nu zijn fatsoenlijke werkgevers vaak nog de dupe van anderen die hun werknemers onderbetalen.

Wet gaat op 1 juli in
Asschers wet gaat in op 1 juli en biedt werknemers de mogelijkheid het salaris op te eisen waar ze recht op hebben. Schijnconstructies met onderaannemers worden tegengegaan doordat niet alleen de directe werkgever, maar ook de opdrachtgever van grote klussen verantwoordelijk wordt voor het betalen van het minimum- of cao-loon. De opdrachtgever kan aansprakelijk worden gesteld als hij in gebreke blijft.

Bron: EVO nieuwsflits, 4 maart 2015