Financiering bedrijven niet te veel aan banden leggen

Nu de economie zich lijkt te herstellen en de bedrijfsinvesteringen aantrekken, is het essentieel dat er genoeg externe financiering beschikbaar is voor mkb-bedrijven, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. Die overlegt op 5 februari over de kredietverlening. Naast de banken moeten bedrijven ook terecht kunnen bij andere aanbieders van financiering. Die moeten niet te veel worden gehinderd door toezicht en regelgeving, aldus de ondernemingsorganisaties.

Risicomijdend
Volgens de Europese Centrale Bank scoort Nederland onder het Europese gemiddelde op het gebied van kredietverlening. Dat heeft volgens VNO-NCW en MKB-Nederland onder meer te maken met nieuwe regelgeving en toezicht waaraan de banken moeten voldoen en waardoor zij risicomijdend zijn geworden. Andere aanbieders van financiering zijn daarom welkom, maar die moeten op hun beurt niet te veel aan banden worden gelegd. 'Voorkomen moet worden dat nieuwe ontwikkelingen in de kiem worden gesmoord.'

Versterking eigen vermogen
De Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) kan hierin een centrale rol spelen, onder meer door het vergroten van het aanbod van risicokapitaal en de versterking van het eigen vermogen voor mkb-bedrijven. Dan komen die bedrijven ook weer in beeld bij de banken voor kredietverlening, schrijven de ondernemingsorganisaties. De NLII zou ook een rol moeten spelen bij het benutten van het Europese investeringsfonds van Jean-Claude Juncker voor Nederland.

Bron: VNO-NCW, 04-02-2015