5.000e inzetbaarheidscheck Sectorplan Transport en Logistiek

De sector transport en logistiek wil werknemers faciliteren om zo lang mogelijk productief en met plezier door te werken. Via een online 'Inzetbaarheidscheck' in het kader van het Sectorplan Transport en Logistiek kunnen werknemers voor zichzelf nagaan hoe het met hun inzetbaarheid staat. Ruim 5.000 mensen hebben inmiddels de check gedaan die als doel heeft om de inzetbaarheid van mensen die werken in transport en logistiek te verbeteren. Dat is een mooi succes.

Vrachtwagenchauffeur Johan van Dijk is de 5.000e werknemer die de inzetbaarheidscheck heeft gedaan sinds de start van het project in het kader van het Sectorplan Transport en Logistiek. Willem de Vries, directeur Sectorinstituut Transport en Logistiek is heel tevreden: “ De sector vindt het belangrijk dat mensen ook in de toekomst hun werk goed kunnen blijven doen. Zeker nu de pensioenleeftijd opschuift.”

Bijschrift foto: V.l.n.r. José van Lieshout (Projectleider Inzetbaarheidscheck) en Johan van Dijk (5.000e!)

Positieve resultaten
Via een online 'Inzetbaarheidscheck' kunnen werknemers voor zichzelf nagaan hoe het met hun inzetbaarheid staat. Wie dat wil, kan daarna gebruik maken van een coach om te werken aan bijvoorbeeld gezondheid, leefstijl of mentale fitheid. Willem de Vries: “Deze resultaten zijn zeer positief. Zelfs als mensen alleen de vragenlijst hebben ingevuld doet 60% wat met de tips en adviezen uit het rapport dat ze na afloop krijgen. Naarmate mensen meer doen, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met een coach, zijn de resultaten steeds positiever. Hiermee dragen we dus daadwerkelijk bij aan het verbeteren van de inzetbaarheid in de sector.”
 
Over het Sectorplan Transport en Logistiek
Het Sectorplan Transport en Logistiek is opgesteld namens de sociale partners door het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector SOOB, in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en geeft in de jaren 2014 en 2015 een extra stimulans aan een collectieve aanpak van onder meer het verbeteren van de inzetbaarheid van werknemers in de sector. Het Sectorinstituut Transport en Logistiek voert projecten uit het Sectorplan Transport en Logistiek uit.

Over het Sectorinstituut Transport en Logistiek
Sectorinstituut Transport en Logistiek werkt voor mens en werk in transport en logistiek.
Met onze kennis en ervaring zijn wij de verbindende factor die instroom en duurzame inzetbaarheid van vakbekwaam personeel mogelijk maakt. We ondersteunen werkgevers
bij het realiseren van  Personeel & Organisatie beleid met een breed scala aan producten en diensten. We staan werknemers bij met raad en daad voor een mooie loopbaan in de sector - van leerling tot pensioen.

Onze organisatie is ontstaan door een fusie van VTL, Fuwa Wegvervoer en Gezond Transport en is opgericht door TLN, VVT, FNV Transport en Logistiek en CNV Vakmensen. 

Bron: Sectorinstituut Transport en Logistiek, 4 juni 2015