Wijziging schema systematiek

SZW heeft besloten om het systeem van Beoordelen fasegewijs af te bouwen en
om te zetten naar een systeem van accreditatie. Op 19 juni jl. was er een informatiebijeenkomst bij SZW voor CKI's en CCvD-leden.

 Wat gaat er veranderen ?
• De beoordeling van het schema door SZW vervalt
• Het Convenant tussen SZW en BHST vervalt
• CBI (voorheen CKI) wordt eigenaar van schema (ipv BHST)
• schema's keuren vervallen ultimo 31-12-2017
• aanwijzingscriteria worden Europees gelijk (R17)
• CBI verplicht tot geharmoniseerde uitvoering, dwz:
   gezamenlijk CBI-overleg
   gezamenlijke afspraken
   gezamenlijk interpretatie van de documenten
   1 schema per werkveld
• accreditatie verplicht
TCVT is in overleg met de CBI's om te spreken over de toekomstige rol van TCVT.

Wat is de planning ?
Voor 31 december 2016 moeten de relevante TVT-schema's zijn omgebouwd naar
de accreditatienorm.
Van 1 januari 2017 t/m 31 december 2017 loopt de overgangsfase.
Per 1 januari 2018 moeten de schema's onder accreditatie operationeel zijn.

Persoonscertificatie
Het wijzigingstraject voor persoonscertificatie kent een andere doorlooptijd.
Invoering is voorzien ultimo 2020.
In de volgende TCVT Nieuwsbrief volgt informatie hierover.

Bron: Zeventiende Nieuwsbrief TCVT, 2 juli 2015