Bouwvergunning op 55,3 procent
hoger plan 

De afgifte van bouwvergunningen voor woningen ligt 55,3 procent hoger dan een jaar geleden. Vooral het westen en het zuiden van het land bruisen van de bouwplannen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek telt in mei 4292 bouwvergunningen voor nieuwe woningen. In dezelfde maand vorig jaar werden slechts 2764 bouwbewijzen verstrekt. Wie zich vooral roeren zijn de bouwers voor de markt. Zij namen in mei ruim driekwart van de bouwvergunningen voor hun rekening. Bijna twee derde betreft koopwoningen. De overheden en corporaties stellen zich nog steeds bescheiden op. In mei kwamen uit die hoek 571 bouwvergunningen af, voornamelijk gericht op de huursector. Het aantal is weliswaar een stijging van 35,6 procent ten opzichte van een jaar eerder, maar het volume beweegt zich historisch gezien op een erg laag niveau.

De afgifte van de bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen is in de eerste vijf maanden van dit jaar gestegen tot 27.152. Als het huidige tempo zich voortzet worden dit jaar ruim 65.000 bouwvergunningen verstrekt. Daarmee zou de bouwlust terug zijn op het niveau voor de crisis.

In 2010 noteerde het CBS 61.028 bouwvergunningen, te verdelen onder een kleine 42.000 koopwoningen en ruim 19.000 huurwoningen. De aantallen kelderden tot het absolute dieptepunt van 26.184 vergunningen in 2013. Vorig jaar trad een stevig herstel in tot 39.365 bouwbewijzen (een kleine 26.000 koop, bijna 14.000 huur).

Westen en zuiden
De huidige groei manifesteert zich vooral in het westen en zuiden van ons land. In de drie westelijke provincies werden in mei 2240 vergunningen afgegeven, bijna 1100 meer dan een jaar eerder. Met nog zeven maanden voor de boeg is het aantal vergunningen nog slechts 600 verwijderd van de score over heel 2014.

In het zuiden van het land is de afgifte van de bouwvergunningen ten opzichte van mei 2014 meer dan verdubbeld. Tegenover de schamele 403 een jaar geleden staat nu een oogst van 878. Duidelijk is dat ook in het zuiden de afgiftes van bouwvergunningen de aantallen van vorig jaar fors zullen overtreffen. In het oosten van het land is nog slechts een bescheiden groei waarneembaar. In het noorden ligt het aantal bouwvergunning in mei (325) zelfs onder het niveau van mei 2014 (415). De 1761 vergunningen die in de eerste vijf maanden werden afgegeven laten echter vermoeden dat ook in het noorden de cijfers van vorig jaar (3275) in 2015 worden overtroffen.

Bron: Cobouw, 24 juli 2015