Ongeval Alphen schokt sector, VVT wacht onderzoek af

Op maandag 3 augustus jl. zijn twee bouwkranen bij het hijsen van een brugdeel in Alphen a/d Rijn omgevallen. Er mag van een groot geluk gesproken worden dat hierbij geen slachtoffers zijn gevallen.

De oorzaak van het ongeval is nog onbekend en verwacht wordt dat de Onderzoeksraad Voor Veiligheid pas over een jaar een gefundeerde uitspraak kan doen. Totdat de oorzaak bekend is, komt de branche door speculaties, sensatie en emoties breed negatief in de pers.

Tot voltooiing van het onderzoek zal de VVT geen mededelingen te doen in de vorm van mogelijke oorzaken van het ongeval. Elke uitspraak kan leiden tot een vermoeden die weer sensatie en emoties kunnen oproepen. Onze branche is hier niet mee geholpen. Iedere vorm van ongefundeerde kritiek op bedrijven binnen onze sector kan negatieve gevolgen hebben voor de gehele sector. Daarom zal de VVT uiterste terughoudendheid betrachten. Wij moeten nu de Onderzoeksraad Voor Veiligheid het onderzoek laten afronden.

De branche investeert veel in veilig en vakbekwaam werken, waarbij gedacht moet worden aan voorlichting, opleidingen en certificatie, zowel van personen als van bedrijven, en de Arbocatalogus Verticaal Transport. Als branche pleiten wij voor toepassing van de bestaande regels. Deze bestaande regels (Arbowet) vormen een voldoende basis tot veilig werken. Mochten de conclusies van het onderzoek tot andere inzichten leiden, dan zal de VVT haar visie hierop aanpassen.

M.J. Kroes, voorzitter VVT

Bron: Vereniging Verticaal Transport (VVT), 5 augustus 2015