Wagenborg OHSAS 18001 gecertificeerd

Recentelijk heeft bij Wagenborg Nedlift de certificeringsaudit voor OHSAS 18001 plaatsgevonden. Deze werd uitgevoerd door certificeringsbureau Aboma. De audit is met positief resultaat en zonder problemen afgesloten. Alle vestigingen van Wagenborg Nedlift zijn nu ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 en VCA-P gecertificeerd.

OHSAS 18001 betreft een internationaal geaccepteerde norm met specifieke eisen voor het voeren van een gedegen Arbo-managementsysteem. Een onderdeel van OHSAS 18001 is het in kaart brengen van de arbeidsrisico's voor de medewerker. Hierbij is het de doelstelling om de gevolgen van arbeidsrisico's voor de medewerker zoveel mogelijk te beperken en waar nodig preventief actie te ondernemen om zo een zo gezond en veilig mogelijke werkomgeving voor de medewerker te creëren.

Het behaalde OHSAS 18001 certificaat sluit qua opzet naadloos aan op de eerder behaalde ISO en VCA certificaten en vormt onderdeel van het integraal HSEQ managementsysteem van Wagenborg Nedlift.

Bron: Wagenborg Nedlift, 11 augustus 2015