Hijsbegeleider W4-08

Het bestuur TCVT heeft op 24 juni jl. het gereviseerde schema Hijsbegeleider vastgesteld. Het schema treedt per 1 september 2015 in werking.

Personen die na 01-09-2015 een (her)certificaat ontvangen, moeten 2 dagen
bijscholing gaan volgen. Personen met een certificaat dat is afgegeven voor 01-09-
2015 kunnen volstaan met 1 dag bijscholing.

Bron: Nieuwsbrief TCVT, 27 augustus 2015