Koninklijke onderscheiding voor Joop Saan                                                                                  

Op dinsdag 1 september heeft burgemeester Erik Boog van Diemen de versierselen die horen bij de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld bij
dhr. J.Th.M. (Joop) Saan. Hij deed dat op de bijeenkomst ter gelegenheid van het 25-jarige jubileum van de heer Saan als directeur van het familiebedrijf Koninklijke Saan in Diemen.

Foto gemaakt door fotografe Trudy Kroese

De heer Saan ontving de Koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange maatschappelijke inzet. Hij heeft zich naast zijn directeurschap jarenlang als vertegenwoordiger van de bedrijfstak laten gelden in diverse besturen, o.a. de Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven, Vereniging Verticaal Transport en Stichting Educatie Verticaal Transportbranche. In die functies en als directeur van Koninklijke Saan heeft hij specifieke aandacht gehad voor opleiding en ontwikkeling van jongeren.

Ook in de Diemense ondernemersvereniging Ondernemend Diemen (voorheen HID) heeft hij vele jaren bestuurlijke functies vervuld, onder andere als voorzitter. Naast die functiegerelateerde activiteiten heeft de heer Saan ook diverse functies buiten de eigen bedrijfstak vervuld, o.a. binnen VNO-NCW, ten behoeve van het christelijk onderwijs in Naarden en in de Raad van Commissarissen van Ajax. Momenteel is hij nog commissaris van de Amsterdam Arena NV.
De ondersteuning door de heer Saan en door zijn bedrijf van allerlei evenementen, goede doelen en verenigingen in en buiten Diemen is eveneens te zien als een uiting van de grote maatschappelijke betrokkenheid.

De heer Saan is inwoner van de gemeente Bussum, maar vanwege de stevige wortels van het familiebedrijf in Diemen is de onderscheiding uitgereikt door de burgemeester van Diemen.

Bron: Koninklijke Saan B.V., 2 september 2015