Risicomanagement vraagt om kennis

Gemeentefunctionarissen moeten over de benodigde kennis beschikken om de risico's van een evenement te kunnen inschatten voor zij een vergunning verlenen. Ook moeten zij in staat moeten zijn om hierover het gesprek met de evenementenorganisator aan te gaan.
Dat schrijft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. De minister reageert namens het kabinet op het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over het ongeval met een monstertruck bij een evenement in Haaksbergen. Bij het ongeluk kwamen drie mensen om en raakten 28 mensen gewond.

Organisator verantwoordelijk
“Bij evenementen is in de eerste plaats de organisator verantwoordelijk voor de veiligheid rondom het evenement. Hij moet de risico's in beeld brengen die met zijn activiteiten samengaan en daartegen passende maatregelen treffen, zoals de inzet van beveiligers, verkeersregelaars en medisch personeel”, zo schrijft Plasterk.

Toetsen
Maar dat ontslaat de gemeente niet van haar eigen verantwoordelijkheid voor het risicomanagement. “De burgemeester toetst aan de hand van de vergunningaanvraag of sprake is van onverantwoorde risico's voor de openbare orde, veiligheid en gezondheid. Daarbij kan hij advies inwinnen bij de politie en de veiligheidsregio. Bij de risicoanalyse en vergunningverlening kan gebruik worden gemaakt van de Handreiking Evenementenveiligheid, die nationaal is ontwikkeld om gemeenten en veiligheidsregio's te ondersteunen.”

Controleren
Wanneer de burgemeester besluit om de vergunning te verlenen, kan hij of zij daar speciale voorwaarden voor veiligheidsmaatregelen aan verbinden. Het is vervolgens de taak van de gemeente om te controleren of de evenementenorganisator zich aan die voorwaarden houdt.

Terughoudend
Eerder werd al bekend dat gemeenten sinds 'Haaksbergen' een stuk terughoudender zijn met het verlenen van vergunningen. Dit heeft tot gevolg dat evenementen die tot voor kort zonder enig probleem doorgang vonden, nu niet meer zijn toegestaan.

Bron: Arbo-online, 14 september 2015