Advocaat wapen tegen lastige inspecteur

Het toezicht op veilig en eerlijk werk wordt steeds meer een juridisch gevecht. Niet zelden worden inspecteurs van de Inspectie SZW tijdens hun controles opgewacht door een advocaat. Dat meldt de Inspectie SZW in haar Jaarplan 2016.  De boetes die de Inspectie oplegt aan overtreders van de arbeidswetten zijn de afgelopen jaren fors verhoogd en de Inspecteurs leggen deze boetes consequenter op. Dat heeft gevolgen. Het aantal bedrijven dat bezwaar maakt of in beroep gaat tegen boeteoplegging stijgt. Vooral BRZO-bedrijven leggen zich niet zo maar neer bij de vaak hoge boetes. Bedrijven zetten juristen in, vaak al tijdens de inspectie. Dit zorgt ervoor dat inspecteurs meer tijd kwijt zijn aan het verzamelen en vastleggen van informatie en aan het leveren van een bijdrage aan het behandelen van bezwaarschriften en beroepszaken. En dat betekent weer dat ze minder controles kunnen uitvoeren.

Flexibel gevaar
De flexibele arbeidsmarkt brengt extra gevaar met zich mee en zorgt ervoor dat het onderzoek na een ongeval ingewikkelder is. De Inspectie ziet in haar analyse van arbeidsongevallen dat uitzendkrachten veel vaker het slachtoffer zijn van arbeidsongevallen dan vaste werknemers.  Klussen met grote risico's voor arbeidsveiligheid worden steeds vaker verricht door zzp'ers.
Vanwege constructies van onderaanneming kost het de Inspectie meer tijd om in het ongevalsonderzoek vast te stellen wie als werkgever verantwoordelijk is. De Inspectie plant daarom in 2016 significant meer tijd in voor ongevalsonderzoek.

Risicogestuurd
Ook in 2016 gaat de Inspectie risicogestuurd te werk, waarbij de beschikbare capaciteit wordt ingezet waar deze het hardste nodig is. De samenwerking met andere toezichthouders en overheidsdiensten wordt voortgezet en versterkt. Onder meer bij de BRZO-bedrijven werkt de Inspectie samen met de Omgevingsdiensten, Veiligheidsregio's en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Bron: Arbo-online, 15 september 2015