Nieuwe ISO 9001 nu in Nederlands

De Nederlandse vertaling van de nieuwe NEN-EN-ISO 9001:2015 is nu verkrijgbaar. Drie jaar lang hebben 95 landen aan de herziening gewerkt. De wijzigingen ten opzichte van de 2008-versie zijn dan ook aanzienlijk.

De nieuwe NEN-EN-ISO 9001 zet organisaties ertoe aan mee te gaan in een veranderende wereld. De norm stelt eisen aan het managen van veranderingen en introduceert een op risico's en kansen gebaseerde manier van denken.

Processen stroomlijnen
Met meer dan 1,1 miljoen certificaten wereldwijd helpt ISO 9001 organisaties aan te tonen dat zij consequent producten en diensten kunnen leveren die voldoen aan de kwaliteit waar klanten om vragen. De norm is bovendien een middel om processen te stroomlijnen en ze daarmee efficiënter te maken. Dit alles tegen de achtergrond van context en stakeholders.

Informatie op maat
De laatste jaren was het accent al aan het verschuiven van documentatie naar het managen van processen. De nieuwe versie van de norm brengt dit een stap verder. Door een combinatie van procesbenadering, risicogebaseerd denken en Plan-Do-Check-Act op alle niveaus in de organisatie, biedt de norm een stevig handvat voor gedocumenteerde informatie op maat.

Rode draad
De nieuwe ISO 9001 is gebaseerd op de zogenoemde High Level Structure. Dit maakt de norm tot een integraal managementinstrument van de verschillende aspecten in organisaties. Van management naar operatie is de nieuwe rode draad in deze norm en in alle andere ISO-normen voor managementsystemen.

Bron: NEN, 1 oktober 2015