Unieke begeleiding tijdens pilot vangnetters

Op verzoek van de sociale partners voer STL een pilot uit om vangnetters op een andere manier te begeleiden dan gebruikelijk is bij UWV. In september 2014 zijn aan STL 60 vangnetters overgedragen door het UWV, 10 maanden later is 2/3 hersteld en is de helft aan het werk!

De STL adviseurs verzuim kiezen interventies die bijdragen aan herstel en mogelijkheden op het vinden van werk vergroten. Eén van de vangnetters was arbeidsongeschikt ten gevolge van een ongeval. Door middel van een rijcapaciteitentest in de simulatieomgeving werd het rijgedrag van de chauffeur in allerlei omstandigheden, veilig en zonder risico voor andere weggebruikers, getraind.
De betreffende chauffeur is weer aan het werk.

Bron: Sectorinstituut Transport en Logistiek, 5 november 2015