Omzet transportsector neemt toe met twee procent

In het derde kwartaal nam de omzet in de transportsector met 2 procent toe ten opzichte van dezelfde periode in 2014. Vanaf het tweede kwartaal 2010 is de omzet gestegen. Hoewel het aantal faillissementen in het derde kwartaal in vergelijking met een jaar eerder daalde, gingen er nog 54 bedrijven failliet. De stemming onder de ondernemers in de transportsector is licht gegroeid ten opzichte van het vorige kwartaal. Dat blijkt uit de kwartaalmonitor Transport en Logistiek van CBS.

De omzet in de transportsector groeide in het derde kwartaal van 2015 met 2 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet is vanaf het tweede kwartaal 2010 onafgebroken gestegen. In het derde kwartaal nam de omzet van de vervoerders over land met 1,5 procent toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De verhuizers waren met een omzetgroei van bijna 9 procent de grootste stijger. Het vervoer per spoor liet een omzetgroei zien van bijna 2 procent. Hier nam het personenvervoer het grootste deel van de stijging voor zijn rekening. Bij de grootste tak binnen de transportsector, het goederenwegvervoer, was de omzettoename met ruim 1 procent het laagst. Het totale vervoer over land laat nu twee jaar op rij een plus zien in de omzetontwikkeling.

In het derde kwartaal is het aantal uitgesproken faillissementen in de transportsector met ruim 20 procent gedaald. Dit is het negende kwartaal op rij dat er ten opzichte van een jaar eerder minder bedrijven de deuren hebben moeten sluiten. Deze daling was vrijwel over de gehele linie zichtbaar. De meeste bedrijven (22) die de bedrijfsvoering moesten staken waren werkzaam in het goederenwegvervoer. De grootste procentuele daling kwam op naam van de post- en koeriersdiensten. Van 13 bedrijven in het derde kwartaal van 2014 daalde dit naar 5 bedrijven in het derde kwartaal van 2015. Bij de dienstverleners voor het vervoer daalde het aantal gedwongen bedrijfssluitingen met de helft. In de overige branches was het aantal faillissementen ongeveer even groot in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

In het derde kwartaal van 2015 zijn in de transportsector ruim 880 nieuwe bedrijven gestart, dat is een daling van bijna 4 procent ten opzichte van het aantal oprichtingen dat plaatsvond in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Verder zijn er 570 transportbedrijven opgeheven tijdens het afgelopen kwartaal, een daling van 13 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2014. Het grootste gedeelte van de starters en stoppers zit in het vervoer van personen of goederen over de weg of in de lokale post en koeriers. In totaal telt de transportsector aan het eind van het derde kwartaal 35.940 actieve bedrijven. Het aantal bedrijven in deze sector is in ieder kwartaal van 2015 voorzichtig toegenomen en ligt in vergelijking met een jaar geleden een kleine 4 procent hoger.

De stemming onder de ondernemers in de transportsector is licht gegroeid ten opzichte van het vorige kwartaal. Het ondernemersvertrouwen kwam in het vierde kwartaal uit op +4,5, het hoogste niveau sinds 2011. Het ondernemersvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de ontwikkelingen van de omzet, het economisch klimaat in het vorige kwartaal en de omzetverwachting voor het lopende kwartaal. Deze zijn alle verbeterd ten opzichte van de meting aan het begin van het derde kwartaal. De mening van ondernemers over het economisch klimaat verbeterde het sterkst. Ondernemers in de transportsector zijn positief in hun verwachtingen over het economisch klimaat. Vorig kwartaal verwachtten ondernemers per saldo nog een verslechtering. Hetzelfde geldt voor de verwachte ontwikkeling van de personeelssterkte. De verwachtingen voor de buitenlandse omzet zijn positief. Per saldo 13 procent van de ondernemers voorziet een groei van de buitenlandse omzet. Het aantal ondernemers dat verwacht in het vierde kwartaal prijsstijgingen door te voeren, is aanzienlijk groter dan het aantal dat de prijzen denkt te gaan verlagen.

De vervoerders over land zijn positief in hun verwachtingen voor het vierde kwartaal. Het aantal ondernemers dat een verbetering van het economisch klimaat verwacht, is groter dan het aantal dat een verslechtering voorziet. Voor de omzet wordt per saldo een duidelijke toename in het vierde kwartaal verwacht, net als eind vorig jaar het geval was. De tarieven zullen naar verwachting nauwelijks wijzigen. Per saldo verwacht 11 procent van de ondernemers een toename van de personeelssterkte.

Bron: TTM, 10 december 2015