Wijzigingen en acties ISO 9001:2015

In september 2015 is de nieuwe ISO 9001:2015 norm gepubliceerd. Deze norm is gebaseerd op de High Level Structure (HLS) en zorgt voor veel flexibiliteit in het aanbieden van veelzijdige voordelen aan organisaties.

ISO 9001:2015 en wijzigingen
De nieuwe ISO 9001:2015 norm past beter bij de resultaat gedreven organisatie. De focus ligt op snel kunnen schakelen om resultaat te (blijven) behalen. Om deze focus te realiseren zijn een aantal inhoudelijke aanpassingen gedaan:
• High Level Structure
   De High Level Structure biedt een raamwerk voor alle managementsystemen en
   maakt het makkelijker normen te integreren. Hierdoor zal ISO 9001:2015 meer
   samenhang vertonen met andere normen, zoals ISO 14001:2015.
• Risicomanagement
   De norm stimuleert organisaties om risicoanalyses te maken. Om dit gedegen te doen
   is het van belang de markt en de ontwikkelingen nauwlettend in kaart te brengen en
   te volgen. Vervolgens wordt vastgelegd hoe op deze risico's geanticipeerd kan 
   worden.
• Stakeholder management
   Organisaties moeten oog hebben voor de behoeften van belanghebbenden, zoals
   klanten, leveranciers etc. De behoeften van deze stakeholders moeten gewogen
   worden en eventuele maatregelen moeten worden geborgd in het proces.
• Leiderschap
   ISO 9001:2015 stelt hogere eisen aan leiderschap. Het management moet
   verantwoordelijkheid gaan nemen voor de effectiviteit van het kwaliteitsmanagement
   en de integratie van kwaliteitsmanagementstandaarden in het bedrijfsproces. Het
   management is nauwer betrokken bij de auditing van de norm dan voorheen.

Overgangsperiode naar ISO 9001:2015
Na publicatie van de nieuwe ISO 9001:2015 norm geldt een overgangsperiode van 3 jaar. Dit betekent dat certificering volgens ISO 9001:2008 nog geldig is totdat de overgangsperiode verstreken is.

Bron: kader-advies.nl, 10 december 2015