Bouwkraanverhuur zit weer in de lift

Na jarenlange krimp neemt de bezettingsgraad bij kraanverhuurders weer toe. Het Economisch bureau van ING verwacht dat verhuurders vanaf 2016 ook weer voorzichtig gaan investeren in nieuw materieel.

Daarmee lijkt een einde te komen aan de jarenlange malaise bij kraanverhuurbedrijven. Sinds 2008 daalde het aantal bouwkranen in Nederland gestaag van 2200 naar ongeveer 1500 in 2015. Nooit eerder - sinds de eerste metingen in 1990 - telde het Economisch Bureau van ING minder bouwkranen.

Maar met de opleving van de economie en het aantrekken van de woningbouwproductie neemt ook de vraag naar verticaal transport op de bouwplaats weer toe. Veel verhuurders van materieel zien de bezettingsgraad van bouwkranen weer toenemen: van één tot anderhalve dag werk naar drie tot vijf dagen werk. Bovendien neemt de vraag naar grotere en zwaardere torenkranen toe. Dat laatste hangt volgens de rekenmeesters van ING nauw samen met de trend van prefab bouwen. Dat zorgt op zijn beurt ook weer voor een toegenomen aantal hijsuren per te bouwen woning.

Lion Verhagen, directeur van de Vereniging Verticaal Transport (VVT), put voorzichtige hoop uit de ING-cijfers. “Onze leden melden zelf ook een toename in de onderlinge verhuur. En er wordt voorzichtig gesproken over investeringen in vervangend materieel. Gelukkig maar, want ons ledenbestand is sinds 2008 met 15 procent afgenomen. Dat zegt genoeg.”

Verhagen wijst er wel op dat de huurtarieven in de sector nog te laag zijn. “Er is nog steeds overcapaciteit in de markt, wat maakt dat niemand zijn prijzen al voldoende kan verhogen. Terwijl dat wel zou moeten. Mijns inziens kan er minstens 20 procent bij op. De meeste bedrijven verhuren namelijk ver onder kostprijs.”

Verhagen zal de leden van de VVT er de komende tijd op wijzen dat er bij hun opdrachtgevers nog veel winst te behalen valt door een betere planning en een efficiëntere manier van werken. “Grotere en zwaardere machines vragen om een betere bouwplaatsplanning en eerdere betrokkenheid van het kraanverhuurbedrijf.”

De aantrekkende markt heeft voor de branche nog een bijkomend voordeel volgens Verhagen. “Steeds vaker zagen we dat verreikers en laadkranen - of erger nog, machines die niet voor hijswerk bedoeld zijn - ingezet werden voor te zwaar werk. Dat kom de veiligheid niet ten goede. Hopelijk stopt dat nu en worden daar weer kranen voor ingehuurd.”

Bron: Cobouw, 14 december 2015