Tarieven blijven achter

Hijskraanverhuur in de lift

Door de aantrekkende woningbouw neemt de bezettingsgraad bij kraanverhuurders weer toe. Kraanverhuurders gaan naar verwachting in 2016 in nieuwe kranen investeren. Het gaat hierbij nog vooral om vervangingsinvesteringen. Ondanks de toenemende vraag is de concurrentie nog dusdanig groot dat uurtarieven nog niet stijgen. De trend van prefab bouwen zorgt voor vraag naar grotere kranen en meer hijsuren per woning.

Bezettingsgraad neemt toe
De aantrekkende economie en de toename van de woningbouwproductie heeft in 2015 duidelijk positieve effecten gehad op de kraanverhuur. Aannemers hebben meer werk in portefeuille en daardoor neemt de vraag naar verticaal transport op de bouwplaats weer duidelijk toe. Veel verhuurders zien, na jarenlange daling, hun bezettingsgraad weer toenemen. De planningshorizon voor kraanverhuurders loopt langzaam weer op tot soms al weer drie tot vijf dagen werk, waar dit kort geleden nog één of anderhalve dag was. Ook onderlinge inhuur komt weer meer voor.

Lichte groei kranenpark in 2016
In 2008 waren er nog bijna 2.200 kranen. In 2015 is het kranenpark naar verwachting afgenomen tot circa 1.500 kranen. Dit is een daling van meer dan 40% en hierdoor is het aantal kranen in Nederland nu lager dan aan het begin van de meting in 1990. Door de aantrekkende woningmarkt verwacht het ING Economisch Bureau voor 2016 groeiende bouwvolumes. Het kranenpark zal in 2016 naar verwachting nog maar zeer beperkt meestijgen doordat er nog wel overcapaciteit is in de markt.

Nog geen herstel van verhuurtarieven
Door de nog steeds ruime capaciteit lukt het veel kraanverhuurders, ondanks de toenemende bezettingsgraden, nog niet om de prijzen te verhogen. Op zoek naar omzet blijven kraanverhuurders hun diensten ver onder de kostprijs aanbieden. Zolang er nog overcapaciteit in de markt is, zal hier ook geen einde aan komen.

Meer prefab positief voor kraanverhuurders
De bouw van woningen gebeurt steeds meer door prefab te bouwen. Bouwdelen worden daarbij geprefabriceerd in de fabriek en op de bouwplaats alleen nog maar in elkaar gezet. Bouwdelen zijn hierdoor groter en zwaarder waardoor grotere kranen gebruikt moet worden. “Bij prefab bouwen is de bouwtijd wel veel korter tot soms maar één of enkele dagen per woning. De hijsintensiteit per woning neemt echter wel toe waardoor er bij prefab bouw gemiddeld toch meer hijsuren per woning zijn.” aldus ING econoom Maurice van Sante, “Daarnaast is het verticaal transport bij prefab bouwen een essentiëler en specialistischer onderdeel van het bouwproces waardoor hogere tarieven bewerkstelligd kunnen worden.”

Bron: ING, 14 december 2015

N.B. De ING assetvisie is tevens digitaal beschikbaar voor de leden van de VVT op het extranet van de website van de VVT. Nadat u bent ingelogd navigeert u naar het menu Ledeninformatie en kiest u voor het submenu ledenpublicaties derden.