Gevolgde nascholing 2015

Nascholing voor beroepschauffeurs
Tot en met 2015 zijn er 190.907 chauffeurs die één (of meerdere) nascholingscursussen hebben gevolgd. Dit is een toename van 16.348 chauffeurs ten opzichte van het totaal tot en met 2014 (174.559).

Afgeronde nascholing
In 2015 hebben 32.860 chauffeurs hun volledige 35 uur nascholing afgerond. Dit aantal ligt hoger dan in 2014, toen hadden 30.804 chauffeurs de nascholing afgerond. Het totale aantal chauffeurs dat tot en met 2015 de verplichte nascholing heeft behaald komt daarmee op 97.025.

Bron: CBR, 3 maart 2016