Conjunctuurinformatie: Omzet postorderbedrijven en webwinkels stijgt

In het vierde kwartaal van 2015 heeft de detailhandel 1,3 procent meer omgezet dan in dezelfde periode een jaar eerder. De omzetstijging komt vooral voor rekening van de foodsector en webwinkels, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het laatste kwartaal van vorig jaar steeg de omzet in de detailhandel voor het vijfde kwartaal op rij. In het voor de sector belangrijkste kwartaal van het jaar groeide het volume met 1,6 procent iets harder dan de omzet. Het prijsniveau was dan ook ongeveer gelijk aan dat van een jaar eerder. Bij een eerdere raming meldde het CBS al dat de omzet van de detailhandel vorig jaar met 1,4 procent is toegenomen. Dit cijfer is niet gewijzigd.

De omzetstijging kan vooral worden toegeschreven aan de foodsector en de webwinkels en postorderbedrijven. De foodsector zette in het vierde kwartaal 2,1 procent meer om dan dezelfde periode het jaar ervoor. De webwinkels en postorderbedrijven zagen hun omzet met bijna 19 procent toenemen. Bij de winkels in non-foodartikelen daarentegen stagneerde de groei. Vooral bij de winkels in computers en software namen de opbrengsten sterk af.

Omzet telecomsector daalt verder
De omzet in de telecomsector is vorig jaar opnieuw gedaald, maar in een minder sterk tempo dan in voorgaande jaren. In heel 2015 zakten de opbrengsten van telecomaanbieders met 1,3 procent. Die afname volgde op minnen van respectievelijk bijna 2 en ruim 4 procent in 2014 en 2013. De omzet in de branche gaat al sinds 2007 omlaag, vooral door de opkomst van mobiel internet. Communicatiediensten als WhatsApp en Skype hebben het bellen en sms'en, waar telecomaanbieders goed aan verdienden, daarbij in grote mate verdrongen.

In de laatste drie maanden van vorig jaar slonk de omzet in de sector met bijna 4 procent. Die afname volgde op een plus van bijna 1 procent in het derde kwartaal. Het CBS telde begin dit jaar 1210 bedrijven in de telecomsector, die samen goed zijn voor een jaaromzet van ruim 17 miljard euro. Er werken ongeveer 39.000 personen in de sector.

Hoogste omzet horeca in vijftien jaar
De Nederlandse horeca heeft de omzet het afgelopen jaar met 5,7 procent zien toenemen. Dat is de sterkste groei in vijftien jaar, aldus het CBS. De omzetgroei vlakte tegen het einde van het jaar wel af. In het vierde kwartaal gingen de verkopen van hotels, restaurants, snackbars en cafés met gemiddeld 0,6 procent omhoog. Dat was met name te danken aan een toename van het aantal consumpties. Prijsstijgingen speelden een kleinere rol.

Met name de snackbar deed in de laatste maanden van het jaar betere zaken, met een omzettoename van 2,4 procent. Onder die categorie vallen overigens ook lunchrooms en ijssalons. Restaurants en cafés behaalden respectievelijk 1,8 procent en 1 procent meer opbrengsten. Hotels beleefden daarentegen een lastig kwartaal, waarin de omzet met 3 procent zakte. In de eerste drie periodes van het jaar steeg de omzet van hotels juist sterker dan in de overige categorieën.

Afzetprijzen industrie opnieuw lager
De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in januari 4,1 procent lager dan in januari 2015. Daarmee was de daling iets minder scherp dan de afname van 5,0 procent in december en de min van 6,9 procent in november. De dalende afzetprijzen hangen volgens het CBS nauw samen met de ontwikkeling van de olieprijs. Gerekend exclusief de aardolie-industrie kwam de prijsdaling in januari uit op 1,5 procent.

Bron: VNO-NCW, 7 maart 2016