SOMA Bedrijfsopleidingen tekent Green Deal tijdens TKD

De Green Deal beoogt samenwerking tussen organisaties om CO2 besparend werken in de bouw en infra te stimuleren. In de Green Deal leggen de vertegenwoordigers concrete acties vast met als doel 'Het Nieuwe Draaien' te stimuleren. BMWT, rijksoverheden, BAM, Shell en SOMA Bedrijfsopleidingen zijn o.a. partners bij de Green Deal 'Het Nieuwe Draaien' die op 26 mei 2016 jl. is ondertekend tijdens de TKD in Almere.

Green Deal
De afgelopen maanden hebben 28 vertegenwoordigers van bouwbedrijven, onderwijsinstellingen, rijksoverheden en lokale overheden bij elkaar gezeten om tot een eindversie te komen van de Green Deal 'Het Nieuwe Draaien'. Doel van de Green Deal is 10% CO2-reductie in 2020 door mobiele werktuigen in de bouw en infra.

Het Nieuwe Draaien
Het niveau op de CO2-prestatieladder dat een bedrijf heeft bereikt in het verminderen van CO2-uitstoot wordt met aanbestedingen beloond met een gunningsvoordeel. Hoe hoger het niveau van een bedrijf hoe meer voordeel het bedrijf krijgt. Dit voordeel kan oplopen tot een fictieve korting tot 10%. Er zijn 5 treden om voordeel te behalen. De cursus Het Nieuwe Draaien telt mee in trede 3 en 5.

CO2-prestatieladder
De CO2-prestatieladder is een instrument voor bedrijven om de CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Met als doel om hun eigen CO2-uitstoot te kennen en te zoeken naar mogelijkheden om deze uitstoot te verminderen. Het voordeel voor organisaties is dat ze in aanmerking komen voor aanbestedingen waarbij eisen op het gebied van reductie CO2-uitstoot van toepassing is. Een hoge score wordt op de CO2-prestatieladder beloond met een concreet voordeel bij inschrijving. Daarnaast krijg je meer opdrachten, lagere energiekosten en materiaal besparing.

Bron: SOMA Bedrijfsopleidingen, 24 mei 2016