Verplaatsen van lasten wordt nóg veiliger

De brancheorganisatie voor dienstverlenende bedrijven in de procesindustrie VOMI presenteert met trots de vernieuwde opleiding Veilig Verplaatsen van Lasten (VVL). Deze vernieuwde opleiding sluit beter aan bij de dagelijkse praktijk en draagt bij aan het terugdringen van incidenten bij hijswerkzaamheden. Daarnaast introduceert men een geheel nieuwe opleiding: die van Begeleid Verplaatsen van Lasten (BVL).

Uit ongevalsrapportages binnen de bij VOMI aangesloten bedrijven bleek dat de afgelopen jaren veel incidenten plaatsvonden bij het verplaatsen van lasten; waarvan een aantal met ernstige gevolgen. Nader onderzoek wees uit dat de inhoud van de opleiding Verplaatsen Van Lasten (VVL) op verschillende punten afweek van veel praktijksituaties. Daarnaast constateerde men dat er misverstanden bestaan over welke hijswerkzaamheden iemand met een VVL-diploma mag uitvoeren. Het begeleiden van lasten die met een kraan worden verplaatst vallen hier bijvoorbeeld niet onder.

Twee opleidingen
Omdat veiligheid een van de speerpunten van VOMI is, ontwikkelden de hijsexperts van de branchevereniging een vernieuwde opleiding VVL die volledig is afgestemd op de werkzaamheden in de praktijk. Daarnaast vulde men ook de lacune op in de certificering voor het begeleiden van door een kraan verplaatste lasten. Het resultaat is dat er voor de werknemers nu twee opleidingen zijn: het Verplaatsen Van Lasten (VVL) en het Begeleiden Van Lasten (BVL).

VVL
Het verplaatsen van lasten is bedoeld voor iedereen die handmatig lasten verplaatst met behulp van hijsgereedschappen zoals kettingtakels, rateltakels, balkenklemmen, stroppen en zo voorts. De opleiding vindt plaats in een stalen portaal van 7 x 3 x 3,5 meter. In dit portaal moet een cursist een leidingdeel handmatig van voren naar achter verplaatsen. 

BVL
Wanneer medewerkers betrokken zijn bij hijswerkzaamheden met een door een machinist bediende kraan dan moeten zij de opleiding BVL met goed gevolg hebben doorlopen. Bij deze training leren de cursisten samen te werken met de kraanmachinist door gebruik te maken van de portofoon en armseinen. Ook leren zij lasten buiten het zicht van de kraanmachinist te begeleiden. Vooral het veilig en vakkundig uitvoeren van deze laatste competentie vergt een gedegen opleiding van de begeleider.

Reductie incidenten
VOMI heeft de twee opleidingen ingebracht bij een nieuwe waarborgcommissie van de SSVV opleidingengids en in de afgelopen maand is een pilot uitgevoerd om na te gaan of de opleiding en het examen aan de verwachtingen zou voldoen. De resultaten hiervan zijn positief bevonden, VOMI is ervan overtuigd dat de vernieuwde opleidingen bijdragen in de verdere reductie van het aantal incidenten bij hijswerkzaamheden.

SOG
Sinds de jaren '90 mogen medewerkers alleen lasten verplaatsen wanneer zij in het bezit zijn van een geldig diploma (VVL). Deze opleiding is onderdeel van de SSVV Opleidingengids (SOG) waarin de meest voorkomende risicovolle werkzaamheden zijn opgenomen. De naleving van de SOG is verplicht voor VCA gecertificeerde bedrijven die werkzaam zijn in de petrochemie.

Bron: VOMI, 10 juni 2016