Investering ExxonMobil is goed voor vertrouwen in Nederland

VNO-NCW is blij met de investering van ExxonMobil in een nieuwe zogenoemde hydrocracker op de raffinaderij in Rotterdam. Dit is een teken van vertrouwen in Rotterdam en in Nederland in een tijd dat het investeringsklimaat onder druk staat, zei VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer, die mede de eerste schep in de grond heeft gezet voor de hydrocracker.

Beperkte ruimte
Volgens De Boer zorgen hoge energieprijzen en het ontbreken van een mondiaal gelijk speelveld momenteel voor beperkte investeringsruimte. 'Daarom is het heel bijzonder dat ExxonMobil meer dan 1 miljard dollar investeert in de nieuwe installatie.' Daarmee kunnen zwaardere producten worden omgezet in schonere, hoogwaardige eindproducten.

Aantrekkelijk blijven
VNO-NCW vindt dat Nederland aantrekkelijk moet zijn voor innovatieve en duurzame productie. 'We moeten blijven werken aan een goed investeringsklimaat en een mondiaal gelijk speelveld', aldus De Boer.

Bron: VNO-NCW, 15 juni 2016