Ondernemingsorganisaties starten campagne NL Next Level

Een nieuw perspectief voor Nederland. Onder die noemer presenteerden VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland op 16 juni in Nieuwspoort de campagne NL Next Level. Nederland staat in de wereldtop qua economische prestaties, geluk en duurzaam ondernemen, maar bevindt zich tegelijkertijd ook op een belangrijk kruispunt, aldus de ondernemingsorganisaties. 'Vraagstukken dienen zich aan over veiligheid, verstedelijking, werkloosheid, de druk op grondstoffen, de energietransitie, maar ook hoe de kansen van digitalisering en nieuwe technologie te benutten. Bestaande systemen worden uitgedaagd. Dat leidt tot onzekerheid bij mensen.'

Goede toekomst
Volgens de ondernemingsorganisaties is het belangrijk dat nieuw zicht wordt geboden op een goede toekomst. 'Een toekomst waar onze economische kracht in dienst staat van leiderschap in de combinatie van welvaart, duurzaamheid en inclusiviteit. Iedereen doet mee en deelt in de welvaart.' Met NL Next Level willen ondernemers de komende maanden met alle partijen in de samenleving in gesprek.

Nieuwe kansen
'Juist in goede samenwerking tussen overheid, ondernemingen en andere betrokken partners ligt een grote kracht van Nederland', stellen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. 'Deze uitdagingen bevatten nieuwe kansen voor ondernemerschap, groei en banen. Niet alleen door investeringen hier, maar ook omdat wij als geen ander in staat zijn onze verworvenheden te exporteren.'

Investeringen
Noodzakelijk hiervoor is wel een gericht beleid en een meerjarig investeringsprogramma verankerd in het nieuwe regeerakkoord, aldus de ondernemers. Dat meerjarige investeringsprogramma zou op jaarbasis toe moeten groeien naar 7,5 miljard aan publieke investeringen. Daarnaast moet er een 'Next Level Investment Fund' komen voor de financiering van transitie-investeringen met privaat geld van circa 100 miljard euro tot en met 2025.

Verdienkracht
Beide bronnen van financiering zijn nodig om 'Next Level investeringsprogramma's' te bekostigen op het gebied van energietransitie, infrastructuur, innovatie, veiligheid, digitalisering, voedselzekerheid, circulaire economie, ondernemerschap, stedelijke vitaliteit, plattelandseconomie en natuur. Op basis van de CPB-groeiverwachting tot 2021 vallen de benodigde bedragen binnen de afgesproken EU-kaders, stellen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. 'Deze extra budgettaire ruimte wordt daarmee ingezet voor de verdienkracht van Nederland.'
Lees ook het volledige persbericht, bekijk op de campagnesite nl-nextlevel.nl en/of het fotoverslag van de lancering in Nieuwspoort.

Bron: VNO NCW, 16 juni 2016