RI&E en verlenging Arbocatalogus voor Verticaal Transport

Het RI&E instrument Verticaal Transport is erkend door Steunpunt RI&E. Dit betekent dat het Sectorinstituut nu een RI&E aanbiedt specifiek voor bedrijven in het Verticaal Transport. Per 16 juni 2016 staat de Branche RI&E dan ook opgenomen op www.rie.nl.

Ook is de Arbocatalogus Verticaal Transport onlangs positief getoetst door Inspectie SZW. Daarmee is de Arbocatalogus Verticaal Transport verlengd tot juni 2021.