VVT Ledenvergadering voorjaar 2016

Op vrijdag 24 juni jl. heeft de VVT Algemene ledenvergadering voorjaar plaatsgevonden bij Het Spoorwegmuseum te Utrecht.

Voorafgaand aan de vergadering heeft de voorzitter, de heer Kroes, zijn toespraak gehouden, waarna hij de vergadering heeft geopend.
Verschillende mededelingen zijn gepresenteerd door de heer Verhagen en het jaarverslag 2015, alsmede het financiële jaarverslag 2015 is door de leden vastgesteld. Aan het bestuur is decharge verleend.

Aansluitend is een overheerlijke lunch genuttigd waarna voor belangstellenden de mogelijkheid is geboden deel te nemen aan een rondleiding door het museum.

Bedrijfspresentatie geassocieerden bedrijven
Normaliter worden de geassocieerden bedrijven van de VVT voor het tweede gedeelte van het dagprogramma uitgenodigd, tevens om de bedrijven de gelegenheid te bieden te netwerken met de aanwezige kraanverhuurbedrijven (VVT-lidbedrijven).
De VVT heeft de mogelijkheid tot netwerken op deze dag meer inhoud gegeven door de geassocieerde bedrijven de mogelijkheid te bieden hun bedrijf te presenteren.
De helft van de aangesloten geassocieerden bedrijven heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Met dank aan alle aanwezigen; leden, geassocieerden bedrijven en commissieleden.