Persbericht

                                                                                                   Culemborg, 7 juli 2016

VVT ontwikkelt branche RI&E
Elke werkgever is bij Arbowet verplicht om een arbeidsomstandighedenbeleid te voeren waarbij in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk wordt vastgelegd welke risico`s de arbeid voor de werknemer(s) met zich meebrengt. Daarnaast wordt in deze risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) de aan de risico`s ten grondslag liggende (preventieve) beheersmaatregelen opgenomen. De VVT (Vereniging Verticaal Transport) heeft in samenwerking met het Sector Instituut Transport en Logistiek de branche RI&E Verticaal Transport opgesteld om de bedrijven te ondersteunen in het voldoen aan deze wettelijke verplichtingen. De branche RI&E Verticaal Transport is voor bedrijven uitermate geschikt als basis voor een bedrijfs-RI&E en is erkend door het Steunpunt RI&E (www.rie.nl). Bedrijven met maximaal 25 werknemers komen in aanmerking voor toetsingsvrijstelling. 

In de branche RI&E Verticaal Transport staan alle mogelijke Arborisico`s beschreven die in alle disciplines binnen de bedrijven in de branche (kunnen) voorkomen. Tevens voldoet de branche RI&E Verticaal Transport aan alle huidige en toekomstige eisen van de VCA betreffende actuele functie RI&E`s.

Het bedrijf checkt elk jaar of de risico`s nog van toepassing zijn of dat er nieuwe
risico`s bijgekomen zijn. De branche RI&E Verticaal Transport wordt jaarlijks besproken binnen de VVT ARBO commissie en daar waar nodig geactualiseerd.

VVT branche RI&E-implementatietraject met preventiemedewerker
De VVT biedt de VVT lidbedrijven de mogelijkheid de branche RI&E Verticaal Transport geheel kosteloos op maat te implementeren in de organisatie. In samenwerking met de VVT KAM deskundige wordt op locatie bekeken op welk toepassingsgebied de RI&E ingericht kan worden, welke bedrijfsspecifieke risico`s voor komen en wordt vorm gegeven aan het arbeidsomstandighedenbeleid.

 De leden van de VVT beschikken elk jaar over een actuele branche RI&E. Deze staat voor de leden opgenomen op het besloten ledengedeelte op de website van de VVT.

De wijze waarop de VVT de implementatie van de branche RI&E Verticaal Transport inhoud heeft gegeven leidt tevens op tot een deskundige preventiemedewerker. Als het traject met goed gevolg wordt doorlopen, wat wordt beoordeeld door de VVT KAM deskundige, verstrekt de Stichting Educatie Verticaaltransportbranche (SEVT) het certificaat Preventiemedewerker.

Aan het einde van het implementatietraject:

heeft het bedrijf een RI&E op maat,

beschikt het bedrijf over een deskundige preventiemedewerker die de RI&E kan beoordelen, beheren en uitvoeren,

en voldoet het bedrijf aan de wet- en regelgeving in het kader van de arbeidsomstandigheden. 

 

Meer informatie
Voor meer informatie over het VVT branche RI&E-implementatietraject met preventiemedewerker kunt u contact opnemen met het secretariaat van de VVT via het telefoonnummer: 0345-516993 of per e-mail: secretariaat@verticaaltransport.nl.

Bron: Vereniging Verticaal Transport, te Culemborg