Het beheren van een TCVT-boekje en daarin tijdig bijhouden van de bijscholing is
de verantwoordelijkheid van de machinist zelf.

Vergelijkbaar met het rijbewijs: je moet er zelf voor zorgen dat het verlengd wordt,anders mag je niet rijden. Gelukkig tonen de meeste kraanmachinisten hun verantwoordelijkheid en zorgen dat de administratie piekfijn in orde is.

Er is echter een hardnekkige categorie, die steevast te laat is. In overleg met TCVT gaat DNVGL hier streng mee om. Daarom zullen er op basis van “te laat zijn” geen ontheffingen, dispensaties of vrijstellingen meer worden verleend.
Voor het strengere beleid is gekozen omdat een kandidaat eerst 3 jaar de tijd heeft en daarna nog eens 2 jaar om de bijscholing te volgen. Planning of een keer
missen kan dus geen argument meer zijn.

Ook is de bijscholingsregeling in de laatste centrale vergadering van TCVT aan de orde gekomen.

Via dit bericht willen wij aan u als bijscholer (nogmaals) het volgende benadrukken:
• Er zal door DNV GL GEEN coulance meer gegeven worden.
• Indien u een kraanmachinist in de training heeft, die te laat is met de bijscholing, 
   dan heeft het geen zin de bijscholing voor deze kraanmachininist door te laten gaan.
   De machinist moet dan opnieuw theorie-examen doen bij een van de
   Examenorganisaties, en daarvoor slagen (tot uiterlijk 1 jaar na het vervallen van zijn
   certificaat).
• Indien u een kraanmachinist in de training heeft, probeer de datum van de volgende
   bijscholing voor die machinist alvast vast te leggen.
• Het 'te vroeg' volgen van de bijscholingen is ook niet toegestaan.

Wij als DNV GL sturen herinneringen naar alle kraanmachinisten over het op tijd volgen van hun bijscholing. Dit is een service, maar de verantwoordelijkheid om de modules op tijd te volgen ligt bij de machinist zelf. Het kan dus nooit een excuus zijn dat men de herinnering niet ontvangen heeft.

Bron: TCVT nieuwsbrief nr. 22, DNV GL Business Assurance B.V., 8 juli 2016