Reactie bouwcombinatie Julianabrug Alphen aan den Rijn

Op 3 augustus 2015 zou een nieuw brugdeel worden gehesen in de Koningin Julianabrug in Alphen aan den Rijn. Tijdens de uitvoering van deze opdracht, zijn twee kranen en het brugdeel omgevallen en zijn daardoor 6 panden onbewoonbaar geworden. Alle inspanningen van de bouwcombinatie zijn er sindsdien op gericht om de impact voor betrokken bewoners en bedrijven te verzachten. Dat gebeurde onder meer met de inrichting van een noodfonds, intensieve voorlichting over de berging en steun van buurtinitiatieven. Op 18 mei jongstleden is het betreffende brugdeel alsnog succesvol en onder toeziend oog van gespannen omwonenden op zijn plaats gehesen. Inmiddels is de brug ook weer geopend voor doorgaand verkeer.

Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid
Op 29 juni is het rapport verschenen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid met antwoorden op de vraag hoe dit hijsongeval kon gebeuren. Het rapport levert belangrijke inzichten op voor zowel de bouwcombinatie als de werkwijze in de gehele sector. De bouwcombinatie gaat met de aanbevelingen aan de slag, maar is ook geschrokken van de stevige conclusies van de Onderzoeksraad. De aanbevelingen van de raad worden ter harte genomen en de betrokken bedrijven hebben in de tussentijd ook niet stilgezeten en al diverse verbeteringen doorgevoerd in hun bedrijfsvoering.

Bouwbedrijf Mourik Groot-Ammers B.V.
Directeur Jaap Kruijt: “Het lezen van het OVV-rapport rakelt de feiten op van een zwarte dag in onze geschiedenis. Dit geldt voor heel veel Mourik medewerkers, inclusief mijzelf. Van de aanbevelingen vinden wij vooral de door ons reeds ingevoerde meer-ogen-aanpak en de externe toetsing effectief in het wezenlijk verminderen van dergelijke ketenrisico's.” De veiligheidscoördinator heeft de aangescherpte verantwoordelijkheid gekregen om de samenwerking met de ketenpartners uit te werken en te toetsen aan de ARBO-wet en het ARBO- besluit. Medewerkers van de KAM-afdeling hebben een cursus doorlopen voor het houden van toezicht op hijswerkzaamheden en het inhoudelijk kunnen beoordelen van hijsplannen. Bij risicovolle hijsoperaties is externe toetsing vereist voor zowel de voorbereiding als de uitvoering. Dit alles is verankerd in het KAM-zorgsysteem. Kruijt: “Graag bied ik de gedupeerden nogmaals onze oprechte verontschuldigingen aan voor het gebeurde.”

BSB Staalbouw
Het ongeval heeft op BSB Staalbouw B.V., als relatief kleine organisatie, een grote impact gehad. Klanten, werknemers, leveranciers, maar ook omwonenden in Alphen aan den Rijn hebben zich afgevraagd hoe dit hijsongeval heeft kunnen plaatsvinden en ook welke rol BSB Staalbouw B.V., als bouwer van de brug, hierin heeft gespeeld. Pesie: 'We hebben bij de toetsing van risicovolle hijsklussen, de toetsing door een professionele derde partij als vast onderdeel in ons beleid opgenomen. Ook zullen we kritischer vragen stellen aan opdrachtgevers ten aanzien van de afwegingen die worden gemaakt bij beperking van verkeersstremmingen in relatie tot andere risico's die hierbij juist nader naar voren kunnen treden.'
 
Peinemann Kranen
Het familiebedrijf Peinemann Kranen heeft direct na de gebeurtenissen op 3 augustus vorig jaar laten weten zeer geraakt te zijn door wat er is gebeurd. “Onze kranen en onze mensen zijn betrokken en we willen iedereen een hart onder de riem steken die hier de gevolgen van ondervindt', zei CEO Ad Kornet direct na de gebeurtenis. Vooruitlopend op het onderzoek van de OVV heeft Peinemann zelf al zijn verantwoordelijkheid genomen en technisch onderzoek laten uitvoeren. Op basis hiervan is het risico- en kwaliteitsbeleid aangescherpt. Gertjan van de   Werken (directeur Kranen): “Bij kritische hijswerkzaamheden zijn we overgegaan van een 4-ogen naar een 6-ogen principe en we hebben een extra veiligheidskundige aangetrokken die ook als taak heeft om toe te zien op een gezonde veiligheidscultuur. Er is een escalatiemodel kritisch hijswerkzaamheden geïmplementeerd. Tevens is er een uitgebreide Risk Assessment bij offerteaanvraag met daaraan gekoppelde beheersmaatregelen. Tijdens bouwprojecten wordt veel tussentijds gewijzigd en dat leggen we nu beter vast, zowel intern als in contracten met derden. Bovendien auditen we ons systeem nu twee keer per jaar extern. De werkstandaard is daarmee op een hoger plan gekomen. We hopen dat dit voorbeeld door anderen in de branche gevolgd wordt om te voorkomen dat dergelijke incidenten in dichtbebouwde omgevingen kunnen gebeuren.”

Tot slot
Bouwprojecten zijn complexe trajecten met vaak veel betrokken partijen, maar er kan en moet meer gedaan worden om de risico's te beperken. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft daarvoor vier verbeterthema's aangereikt: bewustzijn ten aanzien van risico's in een stedelijke omgeving, professioneel veiligheidsmanagement, regie in de keten en publieke verantwoordelijkheid van gemeenten. De betrokken bedrijven nemen hun verantwoordelijkheid door maatregelen door te voeren én door de lessen die zij hebben geleerd actief te delen met collega-bedrijven.

Bron: Mourik Groot-Ammers, BSB Staalbouw, Peinemann Groep, 29 juni 2016