Nooteboom wint belangrijke Europese patentzaak Pendel-X dieplader met diepe gieksleuf

Directeur Toon de Smit: “Patenten zijn een belangrijke factor binnen het Nooteboom innovatieprogramma”

Van de eerste uitzwenkbare dieplader met pendel-as tot de MANOOVR: de toch al lange lijst met innovaties bij Nooteboom groeit nog altijd. Daarmee groeit ook het belang van een goede bescherming van slimme uitvindingen. Patenten vormen een belangrijke manier om intellectueel eigendom te beschermen en zorgen ervoor dat onze klanten altijd de meest innovatieve producten mogen verwachten.

Ruim tien jaar: zo lang duurde de juridische strijd rond de door Nooteboom ontwikkelde Pendel-X Eurodieplader met gieksleuf. Eerder dit jaar stelde het Europees Octrooi Bureau (EOB) Nooteboom eindelijk in het gelijk: de combinatie van een diepe gieksleuf én pendelassen is uniek, en Nooteboom is de enige partij die dit op grond van haar octrooi tot 2025 exclusief mag produceren en op de markt brengen.

Opsteker
Daarmee is eindelijk een einde gekomen aan een lange periode van onzekerheid, vertelt directeur Toon de Smit, binnen Nooteboom verantwoordelijk voor de octrooiaanvragen. “Nog tijdens de aanvraag van het octrooi, in 2005, werden we al juridisch aangevallen: de dieplader met diepe sleuf zou niet uniek zijn, en dus zouden we er volgens onze concurrenten ook geen patent op kunnen aanvragen. Zowel het principe van een gieksleuf als het concept van pendelassen bestond inderdaad al langer. Maar juist de combinatie van die twee zaken is wel degelijk uniek en niet eerder vertoond, zo benadrukte ook de commissie van beroep van het Europees Octrooi Bureau. Een flinke opsteker voor ons; het is een bevestiging dat we écht toonaangevend zijn als het aankomt op innovatie.”

Innovatie stimuleren
Een patent of octrooi is niets meer en niets minder dan het exclusieve en tijdelijke recht om een bepaalde vinding te exploiteren. Zeker voor een bedrijf als Nooteboom, dat veel geld investeert in R&D, kan dat voordelen bieden: de tijdelijke exclusiviteit geeft de patenteigenaar de kans om zijn investering terug te verdienen en om zijn vinding te gelde te maken. En om daarmee weer te investeren in nieuwe innovaties. In bredere zin biedt een patent ook voor de branche als gehéél voordelen. Andere partijen kunnen zo'n vinding dan overnemen, bijvoorbeeld als licentienemer.

Kleine markt
Wie aan patenten denkt, denkt al snel aan de grootscheepse rechtszaken waarmee elektronicafabrikanten als Apple en Samsung elkaar wereldwijd bestoken. Zo'n vaart loopt het niet in de markt waarin Nooteboom zich begeeft, schetst Toon de Smit. “Nooteboom opereert in een nichemarkt, met slechts een beperkt aantal fabrikanten, die zich dan ook nog eens voornamelijk in dit deel van Europa bevinden. In landen waar wij zeer actief zijn, kiezen we er vaak voor om inderdaad te investeren in een patent. Zo weten we ons optimaal beschermd. Het straffeloos kopiëren van andermans vindingen is de doodsteek voor innovatie; als partijen als Nooteboom hun R&D-investeringen niet kunnen terugverdienen, is dat slecht voor het innovatieve klimaat in de branche en voor onze klanten. Nooteboom zal daarom alles in het werk stellen om haar intellectuele eigendommen te beschermen en voelt zich hierin gesterkt door de uitspraak van het Europees Octrooi Bureau.”

Hoog innovatietempo
De lijst met patenten bij Nooteboom groeit nog altijd. En de komende jaren zal die lijst in snel tempo langer worden, voorziet Toon de Smit. “Het innovatietempo bij Nooteboom lag altijd al hoog. Inmiddels hebben we de stevige ambitie uitgesproken om ons R&D-programma verder te intensiveren en het tempo van innoveren op te schroeven. Concreet betekent dit, dat we elk jaar minimaal twee grote innovaties willen introduceren. Uiteraard met als doel om onze klanten te voorzien van de allerbeste trailers. Trailers die niet alleen in financiële zin besparingen opleveren dankzij een lage total cost of ownership, maar die dankzij een slim ontwerp ook op het vlak van duurzaamheid hoge ogen gooien. Uitvindingen die het verdienen om beschermd te worden.”

Bron: Nooteboom Trailers B.V., 2 november 2016