Derde cao onderhandelingsronde

Op donderdag 1 december heeft de derde onderhandelingsronde plaatsgevonden met de vakbonden over een nieuwe gemoderniseerde cao voor de sector. Tijdens dit overleg werd door de vakbonden gerefereerd aan de door FNV georganiseerde landelijke bijeenkomst op 19 november jongstleden in De Meern voor medewerkers die werkzaam zijn voor een bedrijf dat de KNV-cao toepast. Er is naar de mening van FNV veel onrust ontstaan onder deze groep werknemers over het mogelijk verdwijnen van de KNV-cao. Tijdens het cao-overleg hebben partijen verder gesproken over het voorstel van de bonden voor een cao met een looptijd van drie jaar. TLN heeft aangegeven dat de onderhandelingsdelegatie een mandaat heeft voor een tweejarige cao en dat hierover dan ook de achterban geraadpleegd zal moeten worden. Het volgende cao-overleg is vastgesteld op 21 december a.s.

Bron: TLN & VVT, vrijdag 2 december 2016