TCVT Autolaadkraan blijft voorlopig in Code 95

Voorlopig handhaaft het CBR de nascholing rondom het werken met de TCVT autolaadkraan binnen de Code 95. Op verzoek van het ministerie van I&M is de door het CBR voorgestelde wijziging uitgesteld en wordt er een overgangsregeling tot 1 maart 2018 ingericht.

Vereniging Verticaal Transport (VVT) en Transport Logistiek Nederland (TLN) hebben een belangrijke rol gespeeld in deze handhaving van de huidige praktijk tot 1 maart 2018. Het werken met de autolaadkraan blijft hierdoor tot maart 2018 erkend in Code 95. In eerste instantie had het CBR als voornemen de minimumeisen van deze nascholingscursus  per 1 januari 2017 te wijzigen. De cursus zou hierdoor buiten de Code 95 nascholing vallen.

VVT en TLN zijn een gezamenlijke lobby gestart om het ministerie ervan te overtuigen om deze wijziging  uit te stellen. Met succes. De overgangsregeling zorgt voor een gelijk speelveld voor nieuwe en oude certificeringen. Betrokken opleidingsinstituten worden hierover zo snel mogelijk geïnformeerd.

Bron: TLN, 22 december 2016