Vierde cao onderhandelingsronde

Op woensdag 21 december vond de vierde cao onderhandelingsronde plaats. Tijdens dit overleg is met de vakbonden gesproken over een 3-jarige cao met een looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019. De onderhandelingsdelegatie van Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft een loonbod gedaan voor een 3-jarige cao van 1,25% per 1 juli 2017, 1,25% per 1 januari 2018 en 1,25% per 1 januari 2019. Verder heeft de onderhandelingsdelegatie van TLN voorgesteld om een extra trede toe te voegen aan alle loonschalen. In stappen van 1/3 trede (1,33%) per jaar.

Verschillende denkrichtingen
Tijdens het overleg is uitgebreid gesproken over de verschillende denkrichtingen van de modernisering van de cao. Denk hierbij aan: verhoging basisloon/verlaging overuren, nieuw loongebouw, modernisering functiewaardering, zeggenschap arbeidstijden, een toeslagenmatrix ter vervanging van de toeslag ééndaagse nachtritten en het persoonlijke keuzebudget.

Overgangsregeling
Ten aanzien van de samenvoeging met de KNV-cao heeft TLN een overgangsregeling voorgesteld voor de huidige regeling van 18 extra ATV-dagen. In het voorstel worden deze 18 extra ATV-dagen voor werknemers die daar in 2016 recht op hebben, afgebouwd in 3 jaar tijd. 
 
Het volgende cao-overleg is op 18 januari.

Bron: TLN & VVT, donderdag 22 december 2016