Leerzaam seminar over hijsongeval in Alphen aan den Rijn

Bijna 140 leden van de VVT en relaties van Aon zijn getrakteerd op een leerzame middag tijdens het seminar 'Het hijsongeval in Alphen; een jaar na dato'. Een grote opkomst. De kern van de leermomenten en tips die door een select gezelschap van sprekers zijn gegeven is dat de keten beter moet gaan functioneren. De Onderzoeksraad voor Veiligheid constateert o.a. dat het fout is gegaan bij (veiligheids-) regie in de keten. Elk vanuit hun eigen vakgebied pleitten sprekers voor een betere voorbereiding en het inschakelen van de juiste deskundigheid. Meer overleg; betere afstemming tussen partijen, het beter vastleggen van afspraken en het hanteren van een systematische aanpak voor het inschatten van risico's en het bedenken van maatregelen om deze te voorkomen. Een goed dossier en helder contractmanagement helpt bij de afwikkeling van schade en helpt bij juridische kwesties. Wanneer er zich dan wat voordoet, neem verantwoordelijkheid, blijf transparant en ga in overleg met stakeholders om tot oplossingen te komen. Ga vooral niet zitten wachten op andere partijen, houd zelf regie. Schakel op tijd de juiste deskundigheid in. Boodschap: deze handschoen moet collectief, opdrachtgevers, aannemers en toeleveranciers, worden opgepakt. Dit niet alleen voor complexe hijsklussen, maar in bepaalde mate voor alle hijswerkzaamheden, zo vindt de VVT.

De VVT en Aon samen hebben een jaar na dato gemeend de tussenstand op te maken van wat er kan worden geleerd van het hijsongeval in Alphen aan den Rijn. Op donderdag 8 december heeft Aon in samenwerking met de VVT voor genodigden een seminar gehouden: 'Het hijsongeval in Alphen; een jaar na dato'. Een select gezelschap sprekers was uitgenodigd om hun kennis te delen. Alle sprekers waren ervaringsdeskundigen en waren vanuit hun functie op enige wijze erbij betrokken na het ongeval.

Jaap Kruijt van Mourik Groot Ammers en Ad Kornet van de Peinemann Groep spraken over hun ervaringen en leermomenten. Rob de Bruin van Aon sprak over zijn ervaring over de schadeafhandeling van grote claims door verzekeraars en gaf tips waar men op kan letten. Nathalie Vloemans, advocaat bij  Ploum Lodder Princen, gaf inzicht in het oerwoud van partijen die betrokken raken bij de afwikkeling van een dergelijk ongeval en de wetgevingsgebieden waar je als leidend voorwerp mee te maken krijgt. Ellen Verolme en Abeltje Prins van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, beide betrokken bij het onderzoek, gaven aan wat er mis is gegaan in Alphen aan den Rijn en gingen nader in op de conclusies en aanbevelingen van de Onderzoeksraad. Zij vroegen met name aandacht voor het veiligheidsplan, de omgeving en regie in de keten. Sander Splinter van Mammoet Europe gaf aan welke methode men hanteert, bij complexe klussen, om te komen tot een goede risicoanalyse, hoe een dossier met beheersmaatregelen wordt opgebouwd en hoe dit dossier leidend blijft in de uitvoering en de evaluatie van de werkzaamheden. Een mooi voorbeeld van een praktische invulling voor veilig werken.

Til Kroes van de VVT gaf een samenvatting van de dag. Hij benadrukte dat er in de dagelijkse praktijk gelukkig veel meer goed gaat dan fout, maar dat iedere professionele branche moet leren van gemaakte fouten. Vanwege het aanwezige vakmanschap lijken 'gewone' hijsklussen niet kritisch, maar dat is niet zo. Ook een kleine kraan kan een groot drama veroorzaken. Het is goed dat het besef gaat ontstaan dat alle hijswerkzaamheden kritisch zijn, maar absoluut veilig wanneer het goed wordt voorbereid en uitgevoerd. Hier hebben alle partijen die betrokken zijn bij hijswerkzaamheden hun verantwoordelijkheid te nemen. Hij bedankte Dora Horjus van COT voor de wijze waarop ze het programma als dagvoorzitter heeft geleid en bedankte Aon voor de voortreffelijke organisatie.

Bron: VVT, 14 december 2016