Vijfde cao onderhandelingsronde

Woensdag 18 januari vond de vijfde cao onderhandelingsronde plaats.
Er is gesproken over de vernieuwingsvoorstellen van TLN, de financiële paragraaf en diverse secundaire voorstellen. Tijdens het overleg werd duidelijk dat, hoewel op een aantal punten enige voortgang is geboekt, er op een groot aantal onderdelen van zowel financiële als secundaire aard nog dusdanig grote verschillen bestaan dat de TLN/VVT delegatie haar achterban zal raadplegen.

De volgende onderhandelingsronde vindt plaats op 14 februari.

Bron: TLN  & VVT,18 januari 2017