SER-advies: leren tijdens loopbaan nu echt in praktijk brengen

Werkenden zijn er zelf primair voor verantwoordelijk dat zij aantrekkelijk blijven voor de arbeidsmarkt. Daartoe moeten ze beter in de gelegenheid worden gesteld met maatregelen en instrumenten die passen bij wat zij al kennen en kunnen. Dat is volgens VNO-NCW en MKB-Nederland de rode draad in het advies dat de Sociaal-Economische Raad (SER) vandaag heeft uitgebracht.

Noodzaak is hoog
VNO-NCW en MKB-Nederland zijn tevreden dat de SER tot een breed advies over leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan is gekomen. 'Als gevolg van technologische ontwikkelingen, de snel veranderende dynamiek op de arbeidsmarkt, de verhoging van de pensioenleeftijd en internationalisering is de noodzaak hoog om dit daadwerkelijk in praktijk te gaan brengen', stellen ze.

Gebruik trekkingsrecht stimuleren
Daarom pleit de SER onder meer voor de mogelijkheid om opleidingen in deeltrajecten te kunnen volgen en ook zo het gebruik van het bestaande trekkingsrecht te stimuleren. Het trekkingsrecht is het persoonlijk tegoed van de overheid dat iedereen heeft die het initiële onderwijs heeft verlaten en nog geen master heeft gedaan.

Ook privaat onderwijs
VNO-NCW en MKB-Nederland noemen het zeer positief dat werkenden in het advies de mogelijkheid  krijgen om - met dat trekkingsrecht - (onderdelen van) opleidingen te volgen bij alle erkende opleidingen, dus publiek én privaat. 'Dat geeft hen echt een keuze. Het private onderwijs heeft aantoonbaar veel ervaring in de scholing van werkenden en is uitstekend in staat tot maatwerk voor deze doelgroep', aldus de ondernemingsorganisaties.

Ontwikkelen in de breedte
Van belang vinden zij ook dat in het advies de nadruk ligt op het belang van ontwikkelen in de breedte. De praktijk vraagt immers vaak niet zozeer om een hoger niveau van kennis, maar juist om verbreding daarvan naar andere terreinen of om gewoon bij te blijven.

Ontwikkelrekening voor werkenden
De SER pleit verder voor een ontwikkelrekening voor alle werkenden, waarop zij fiscaal vriendelijk voor hun verdere loopbaanontwikkeling kunnen sparen als hun trekkingsrecht op is. Ook werkgevers kunnen daarop storten, maar alleen vrijwillig, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. 'Ze zijn en blijven immers verantwoordelijk voor functiegerichte scholing en betalen daar al voor.'

Bron: VNO-NCW, 29 maart 2017