CO2-uitstoot Saan met 38% gedaald

In 2012 werd logistiek dienstverlener Koninklijke Saan gecertificeerd op niveau 3 op de CO2-Prestatieladder. In het kader van dit certificaat presenteert het bedrijf jaarlijks haar voetafdruk en stippelt maatregelen uit om de CO2-uitstoot actief te verminderen. Onlangs publiceerde Saan de Voetafdruk van het jaar 2016. Ten opzichte van de allereerste voetafdruk in 2011 is de totale CO2-uitstoot in 2016 met 38% gedaald. Dat is maar liefst 2.470 ton CO2-uitstoot minder dan in 2011.

CO2-Prestatieladder
Al sinds jaar en dag is Saan zich bewust van het feit dat haar bedrijfsvoering impact heeft op het milieu. De certificeringen voor de CO2-Prestatieladder in 2012 was hiervan voor het bedrijf een bevestiging en de aanzet om de uitstoot structureel beleidsmatig aan te pakken en steeds verder te beperken. De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruikmaken van materialen en het gebruik van duurzame energie. De doelstelling die Saan zichzelf stelde bij de deelname aan de CO2-Prestatieladder was een CO2-reductie van 2% per jaar. Deze doelstelling werd dus ruimschoots gehaald.

Energiebesparende maatregelen
De afgelopen jaren voerde Saan verschillende maatregelen door om de belasting van het milieu te verminderen. Brandstof vormt bij het logistieke bedrijf logischerwijze de grootste component en daar wist Saan veel winst te behalen. Zo werd geïnvesteerd in elektrische voertuigen en materieel met schonere en energiezuinige dieselmotoren. Verder startte Saan intern met een bewustwordings-campagne om het brandstofverbruik terug te dringen en de chauffeurs van bedrijfswagens volgden de cursus 'Het Nieuwe Rijden'. Ook werden in de kantoren en opslagruimtes van Saan energiebesparende maatregelen doorgevoerd, energiezuinige lampen, bewegingsmelders, verplaatsing van thermostaten naar de juiste posities in de gebouwen en een verbeterde afstelling van deze apparatuur zorgden voor een grote besparing in het verbruik van stroom en gas. Verder ging Saan volledig over op Nederlandse windenergie. Ook voor de komende jaren zal Saan continue blijven zoeken naar nieuwe manieren om de CO2-uitstoot verder terug te brengen.

Transparante communicatie
Op de website van Saan wordt open gecommuniceerd met relaties en stakeholders van Saan via speciale pagina's gewijd aan de CO2-Prestatieladder. Hier kunnen belangstellenden het energiemanagementprogramma vinden en de jaarlijkse publicaties van de Voetafdruk. Daarnaast doet Saan hier verslag van alle energiebesparende investeringen en maatregelen die het bedrijf doet.

Bron: Koninklijke Saan B.V., 20 april 2017