Belangrijke data afronding project
'2.000 chauffeurs gezocht'

Sinds begin 2016 kunt u via het project '2.000 chauffeurs gezocht' nieuw chauffeurs opleiden met extra hoge subsidies en rijopleidingen. De einddatum van het project is
31 maart 2018. Dat lijkt nog ver weg, maar kandidaten die nu instromen, moeten nog opgeleid worden en ook de administratieve afhandeling van de subsidies kost tijd. In aanloop naar de afronding van dit zij-instroom project zijn er belangrijke data waar rekening mee gehouden dient te worden. Deze data houden verband met het aanvragen van subsidie en het indienen van bewijslast voor de subsidiedossiers, zodat de subsidie uitbetaald kan worden.

Belangrijke data 

Heeft u zij-instromers in dienst of overweegt u om ze de komende tijd aan te nemen? Houdt u dan rekening met de volgende belangrijke data voor de afronding van het zij-instroomproject:

1 oktober 2017
Vanaf deze datum kunt u uitsluitend nog aanvragen indienen voor nieuwe kandidaten die al in het bezit zijn van rijbewijs C. Deze kandidaten kunnen via dit project rijbewijs E bij C behalen. 

17 november 2017
Vanaf deze datum kunt u geen subsidie meer aanvragen voor nieuwe kandidaten.

Voor kandidaten waarvoor u vóór 1 oktober 2017 een aanvraag heeft ingediend, kunt u nog vervolgaanvragen indienen.

1 februari 2018
Vanaf deze datum vervalt de standaard termijn van 4 weken waarin u een onvolledige of onjuiste declaratie kunt herstellen (zie artikel 10.5 van het subsidiereglement).

31 maart  2018
Dit is de uiterlijke datum waarop een kandidaat in dienst is getreden. U toont dit aan met een loonstrook. Uit de loonstrook blijkt ook dat er SOOB-premie is afgedragen. Het Sectorinstituut benadert u tijdig over het aanleveren van loonstroken.

31 maart 2018
Op deze datum zijn alle opleidingen afgerond en is alle bewijslast aangeleverd.

 

Appendix subsidiereglement

In de Appendix bij het subsidiereglement vindt u verdere uitleg over de afronding van dit project. U vindt de Appendix, het subsidiereglement en het baangarantieformulier op SOOB Subsidiepunt.

Wees er op tijd bij

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor: 

Het tijdig starten en afronden van de opleidingen.

Het tijdig aanleveren van de juiste en volledige bewijslast. U kunt hiervoor de medewerking van uw verkeersschool vragen. Als werkgever blijft u eindverantwoordelijk voor de informatie die uw verkeersschool verstrekt. 

 

Vragen 

Heeft u vragen over deze subsidieregeling? Neem dan contact op met SOOB Subsidiepunt via 088-2596111 (optie 2) of via info@soobsubsidiepunt.nl.

Vacatures en kandidaten melden

Heeft u een vacature of een kandidaat die u wilt opleiden? Meld die dan aan bij het Mobiliteitscentrum. U kunt ook contact opnemen via 088-2596106 of mobiliteit@stlwerkt.nl.

Bron: Sectorinstituut Transport en Logistiek, 11 juli 2017