Komat: “Richtlijn torenkranen voorkomt constructiefouten in materieel niet”

De nieuwe richtlijn torenkranen beschermt bouwers niet tegen materieelpech. Dat zegt Anne-Fokke de Vries secretaris van de Kontactgroep Materieel (Komat) naar aanleiding van het kraanincident maandagmiddag 12 juni jl. in Harderwijk. “Dit is een kwestie van de aannemer, de kraaneigenaar en de verzekeringsmaatschappij.”

Om nou te zeggen dat het ongevallen met torenkranen regent, gaat wat ver. Toch werd de Nederlandse bouw de afgelopen jaren een aantal keer opgeschrikt door (dodelijke) ongevallen met torenkranen.

Een van de meest bekende incidenten was het ongeval in Rotterdam, waarbij de kraanmachinist om het leven kwam, maar ook de ongevallen in Alphen aan den Rijn (Julianabrug) en Den Haag (oude VROM-gebouw) staan bij Anne-Fokke de Vries voor altijd in het geheugen gegrift.

De ongevallen waren aanleiding voor een nieuwe richtlijn torenkranen. Vorig jaar september werd die gelanceerd. Doel? Minder ongelukken met de metershoge machines. De Vries was nauw betrokken bij de totstandkoming ervan.

Alsof de duvel er meespeelt, was het maandag 12 juni toch 'weer' raak. In Harderwijk brak de giek van een torenkraan van Spierings door nog onbekende oorzaak af. Hoe kon dit gebeuren? Werkt de nieuwe richtlijn voor torenkranen wel?
“Ja. In tegenstelling tot de ongevallen in Den Haag, Alphen aan den Rijn en Rotterdam, waar dingen misgingen in de keten, lijkt het hier om een constructiefout in het materieel te gaan. De richtlijn gaat daar niet zozeer op in. Die zegt vooral iets over de organisatie op de bouwplaats, het monteren en demonteren van de kraan en wie waar verantwoordelijk voor is.”

Er staan volgens kranenbouwer Spierings nog 110 van dit soort torenkranen in Nederland. Hebben jullie veel telefoontjes gehad van ongeruste bouwers over het ongeval van afgelopen maandag?
“Wel van materieeldiensten. En onderling hadden de leden van de commissie kranen ook contact met elkaar. Maar Spierings heeft ook ons direct laten weten dat ze torenkranen uit de markt terughalen als dat nodig blijkt te zijn. Dat is zeer positief.”

Dus die richtlijn torenkranen helpt dit soort problemen niet voorkomen?
“Nee. De richtlijn gaat niet over het materieel zelf. Wel over monteren en demonteren. Maar er is waarschijnlijk iets geknapt in de kraan. Dat voorkom je niet met dit soort protocollen. Zelden horen we ook dat er iets mankeert aan de torenkraan zelf. Van paniek is er dus nu ook geen sprake. Het scheelt natuurlijk wel dat er in Harderwijk geen gewonden of doden zijn.”

Hoe zit het met de inspecties van torenkranen?
“Ook dat systeem zit goed in elkaar. Elke torenkraan heeft een toelatingskeuring voor dat de kraan in gebruik wordt genomen. Inderdaad, net zoals bij vliegtuigen. Die mogen pas de lucht in als alle lichtjes op groen staan. Maar dat een giek op het punt van knappen staat, zie je bij dit soort keuring niet.”

Heeft de richtlijn torenkranen al wel nut gehad?
“Jazeker. Steeds vaker bellen bouwbedrijven ons op die in discussie zijn met gemeenten over de opbouw van een torenkraan. Dat staat namelijk op gespannen voet met omgevingsmanagement. Het ongeval bij de Rijnstraat in Den Haag is ook door dit soort discussies ingegeven. De bouwplaats moest kleiner, kleiner, kleiner van de gemeente Den Haag, omdat ook het verkeer moest blijven rijden. Ondanks het veiligheidsprotocol dat Den Haag heeft. Bij dit soort discussies benaderen we gemeenten om een signaal af te geven dat bouwers de ruimte moeten krijgen in het belang van de veiligheid. Niet als bemiddelaar, maar meer als waarschuwende partij: Ho. Denk erom, dit is er gebeurd. Gebruik de richtlijn. Neem er notie van. Vaak is dat al genoeg.”

Geen kopzorgen dus voor de torenkraanspecialist?
“Nee. Ik ben vooral blij dat er zo snel en accuraat is gehandeld door de kranenbouwer.”

Bron: Cobouw, 14 juni 2017