CAO-lonen 2016, de definitieve cijfers

In 2016 lagen de cao-lonen 1,8 procent hoger dan een jaar eerder. Dit is de hoogste loonstijging in de afgelopen zes jaar. De cao-lonen stegen in 2016 ook harder dan de consumentenprijzen.

De loonstijging bij de overheid is na een aantal jaren van lage loonontwikkeling hoger dan bij de andere sectoren. Verder stegen de contractuele loonkosten met gemiddeld 2 procent in 2016.

Bron: CBS, 25 juli 2017