Oudere werknemers minder duur maken

Werkgevers zien wel degelijk het belang in van de duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers, maar dan moeten ouderen wel goedkoper worden ten opzichte van hun jongere collega's. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op een werkgeversenquête van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Langer doorwerken
Volgens het SCP neemt het aantal ontlastende maatregelen voor ouderen, zoals vroegpensioen, kortere werkweek of extra vrije dagen, af bij bedrijven. Tegelijkertijd staan werkgevers wel positiever tegenover langer doorwerken van werknemers, en vindt 77 procent van de werkgevers dat oudere werknemers het net zo goed doen als jonger personeel.

Top salarisschaal
VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen erop dat generieke maatregelen in cao's oudere werknemers duurder maken. Daarnaast kan het ontzien van ouderen ertoe leiden dat de werkdruk voor jongeren toeneemt, bijvoorbeeld in het geval van ploegendiensten in de nacht. Oudere werknemers zijn ook duurder voor werkgevers omdat zij vaak aan de top van de cao-salarisschalen zitten, zonder dat dit gepaard gaat met een hogere productiviteit, aldus de ondernemingsorganisaties.

Maatwerk
Zij zien de oplossing meer in maatwerk voor ouderen per bedrijf dan in generieke maatregelen. Bijvoorbeeld in de vorm van scholing. Vandaar dat de generieke maatregelen worden afgebouwd. Zo ontstaat meer een 'gelijk speelveld' ten opzichte van jongere werknemers.

Bron: VNO-NCW, 25 oktober 2017