Werkgevers houden rekening met gevolgen nachtwerk

Werkgevers houden wel degelijk rekening met de belasting van werknemers door nachtdiensten, bijvoorbeeld door slimmer te roosteren of werktijden aan te passen. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op een onderzoek van de Gezondheidsraad.

Hart- en vaatziekten
Volgens de Gezondheidsraad werken 1,3 miljoen mensen soms of regelmatig 's nachts. Dat verstoort het dag- en nachtritme van hun lichaam. Werkgevers nemen dat serieus en proberen daarop in te spelen, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland.

Minder belastend
Er kan bijvoorbeeld worden gekozen voor kortcyclisch inroosteren: in plaats van vijf dagen op en af werken mensen maximaal drie nachten aaneen. Dat is minder belastend voor het lichaam. In cao's is ook vastgelegd dat werknemers vanaf een bepaalde leeftijd niet meer verplicht zijn om nachtdiensten te draaien.

Maatwerk
Zo'n ontziemaatregel kan er echter wel toe leiden dat de druk op jongere collega's toeneemt. Zeker als het aantal oudere werknemers als gevolg van de vergrijzing sowieso toeneemt. Dat is iets dat op bedrijfsniveau moet worden geregeld, en dat vraagt meer om maatwerk dan om generieke maatregelen, aldus de ondernemingsorganisaties. Daarnaast verwachten zij dat door nieuwe technologieën de noodzaak van nachtarbeid in de toekomst minder gaat worden.

Bron: VNO-NCW, 26 oktober 2017