Conjunctuurinformatie: Meer uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling

Nederlandse bedrijven, instellingen en universiteiten hebben vorig jaar een recordbedrag van bijna 14,3 miljard euro uitgegeven aan eigen onderzoek en ontwikkeling (r&d). Dat is 4 procent meer dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Met 8,1 miljard euro was het bedrijfsleven goed voor ruim de helft van de totale r&d-uitgaven. Hiervan namen bedrijven in Noord-Brabant zo'n 30 procent voor hun rekening. Het zwaartepunt ligt in de regio rond Eindhoven, waar grote technologieconcerns als ASML, Philips, NXP en VDL actief zijn. Bij instellingen en universiteiten was de stijging bescheidener.

De uitgaven aan r&d zijn goed voor iets meer dan 2 procent van het bruto binnenlands product, ofwel de totale omvang van de economie. De zogenoemde r&d-intensiteit is daarmee vrijwel gelijk aan die in de voorgaande twee jaren. Nederland scoort op dat vlak rond het Europees gemiddelde.

Ondernemers meest tevreden met werk
Ondernemers zijn van alle werkenden het meest tevreden met hun werk. Vooral ondernemers die personeel in dienst hebben, zijn blij. Uitzendkrachten zijn het minst tevreden. Mensen met een vaste baan en flexwerkers scoren daar tussenin, blijkt uit cijfers van het CBS.

Zelfstandig ondernemers waren in 2016 in 81 procent van de gevallen tevreden met het werk dat ze deden. Bij werknemers met een vaste baan was dat 78 procent en bij flexwerkers 75 procent. Uitzendkrachten waren met slechts 66 procent beduidend minder content.

De reden dat flexwerkers en uitzendkrachten over het algemeen minder tevreden zijn, is dat een flink deel van hen eigenlijk liever een vaste baan zou willen hebben, maar er niet in slaagt die te vinden. De ondernemers hebben juist minder behoefte aan vastigheid.

Consumenten blijven positief
De stemming onder consumenten is in oktober gelijk gebleven. Net als in september kwam het consumentenvertrouwen uit op 23. Zowel het oordeel over het economisch klimaat als de koopbereidheid blijft gelijk. Met 23 ligt het consumentenvertrouwen ruim boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (min 3). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit op 36. Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 met min 41.

Consumenten geven meer uit
Consumenten hebben in augustus 2,3 procent meer besteed dan in dezelfde maand een jaar geleden. De groei is al vijf maanden op rij meer dan 2 procent, aldus het CBS. Zij gaven vooral meer uit aan woninginrichting en kleding dan een jaar eerder. Daar was sprake van een groei met bijna 6 procent. Aan voedings- en genotmiddelen besteedden ze een fractie meer dan een jaar eerder. Verder is aan overige goederen bijna 2 procent meer besteed.

Aan diensten, zoals woninghuur, verzekeringen, reizen met bus of trein en bezoek aan restaurant of kapper, gaven consumenten 2 procent meer uit dan in augustus 2016. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit. Volgens de zogenoemde consumptieradar van het CBS zijn de omstandigheden voor de consumptie in oktober ongeveer even gunstig als in augustus.

Investeringen 8,4 procent hoger in augustus
De investeringen in Nederland zijn in augustus van dit jaar sterk gestegen. Het volume van de investeringen in materiële vaste activa lag toen 8,4 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Er bleek vooral meer geïnvesteerd in woningen, machines en personenauto's. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Augustus 2017 kende evenveel werkdagen als in augustus 2016. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in oktober minder gunstig dan in augustus. Dat komt vooral doordat de groei van de export op jaarbasis kleiner is in de radar van oktober.

Bron: VNO-NCW, 30 oktober 2017