Bouwbedrijven introduceren Generieke Poortinstructie

De leden van de Governance Code 'Veiligheid in de Bouw' gaan hun veiligheidsinstructies bij het betreden van bouwplaatsen in Nederland standaardiseren door een Generieke Poortinstructie in te voeren. Op 19 december ondertekenden de initiatiefnemers, waaronder de SSVV, hiervoor een gezamenlijke intentieverklaring.

Vergroten van het veiligheidsbewustzijn en werken aan uniformiteit
Met de Generieke Poortinstructie willen de initiatiefnemers de veiligheid op de bouwplaats vergroten en voorkomen dat medewerkers en leveranciers die op bouwplaatsen van verschillende hoofdaannemers komen, steeds een andere poortinstructie moeten volgen voor zij aan het werk kunnen.

Opzet van de poortinstructie
De poortinstructie komt begin 2018 online beschikbaar en bestaat uit een introductiefilm waarin een casus wordt geïntroduceerd, een instructie met oefenvragen en toetsvragen. Iemand die de poortinstructie met succes heeft gevolgd, krijgt direct een certificaat dat toegang geeft tot alle bouwplaatsen waar de Generieke Poortinstructie wordt gevraagd. Wel geldt dat bouwplaatsen met specifieke risico's aanvullende instructies kunnen hanteren.

Het certificaat is een jaar geldig. Twee weken voor het verlopen van het certificaat krijgt de eigenaar een melding dat hij een nieuwe poortinstructie moet volgen.

Gefaseerde introductie
De Generieke Poortinstructie moet ervoor zorgen dat de 500.000 mensen die in Nederland bouwplaatsen betreden weten met welke risico's zij te maken kunnen krijgen, welke regels daarbij gelden en hoe zij zich daarbij moeten gedragen. De poortinstructie wordt gefaseerd ingevoerd: de deelnemende bedrijven hebben afgesproken binnen 1 tot 1,5 jaar over te gaan. Wanneer dat precies is, kan per bedrijf verschillen.

Over de Governance Code
De Governance Code 'Veiligheid in de Bouw' werd in 2014 gestart door ProRail, het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Acta Safety Professionals, AKD, Ballast Nedam, BAM, Dura Vermeer, Heijmans, KIVI, Strukton, TBI, Unica, VolkerWessels. Kort daarna volgde Van den Herik Sliedrecht. Op dit moment doen ruim 70 organisaties mee. Doel van de samenwerking is het veiligheidsniveau in de hele sector te verhogen en incidenten en ongelukken te voorkomen, door gestructureerd te werken aan uniforme en gestandaardiseerde regels, voorschriften, middelen en werkwijzen.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.gc-veiligheid.nl.

Bron: SSVV, 22 december 2017