Experts: Opkalefateren bruggen in Nederland is enorme klus

Minister van Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) spreekt na de ramp in Genua geruststellende woorden over de staat van de Nederlandse bruggen, maar volgens experts is grootschalig onderhoud nodig om Italiaanse toestanden in de toekomst te voorkomen.

Onze infrastructuur staat, in tegenstelling tot de Italiaanse, hoog aangeschreven en bruggen en tunnels worden goed in de gaten gehouden. Daarnaast kent Nederland geen bruggen zoals die in Genua is ingestort.

Met deze sussende woorden kwam minister Cora van Nieuwenhuizen gisteravond in het televisieprogramma Laat op één, als reactie op de ramp in Italië. "We zitten er bovenop, grijpen veel eerder in. Bij twijfel wordt er geen risico genomen en wordt een brug afgesloten", aldus de bewindsvrouw op Infrastructuur.

Opknapbeurt
Toch moet ook Van Nieuwenhuizen erkennen dat Nederland staat voor 'een vrij grote opgave'. Rijkswaterstaat gaat oude bruggen en tunnel opkalefateren, werd begin dit jaar al bekend. Tot 2028 heeft Rijkswaterstaat minstens 80 objecten in het vizier die een opknapbeurt nodig hebben. Daar komt nu extra geld voor.

Deskundige Jules Verlaan van de TU Delft vindt dat rijkelijk laat: "Het klinkt een beetje luguber, maar misschien moet er eerst iets instorten in Nederland voordat we echt aan de slag gaan gaan en alles voor 100 procent aanpakken." Ook de gepensioneerde bruggenexpert Rob Polder vindt dat er te weinig gebeurt om 'Italiaanse toestanden' te voorkomen.

Ze staat niet alleen. Er zijn al jaren zorgelijke  signalen over de staat van onze bruggen: al in 2013 trok TNO aan de bel dat een grootschalige inspectie nodig was en een jaar geleden bleek uit onderzoek dat bijna een kwart van de bruggen op ons hoofdwegennet kampt met achterstallig onderhoud. Gevaar voor de veiligheid is er hier nog niet, maar storingen zorgen wel voor overlast, was toen het verhaal.

Bruggen verdienen aandacht
Volgens een woordvoerder van TNO is er de laatste jaren wel wat veranderd en kijken wij tegenwoordig 'op een gezonde manier' naar de veiligheidsrisico's die bruggen lopen. Het onderzoeksinstituut benadrukt dat het niet nieuw is dat onze bruggen aandacht verdienen, de meeste zijn in de jaren 60 en 70 gebouwd.

Rob Polder, sinds kort gepensioneerd bruggenexpert, durft het hardop te zeggen: "Als je momenteel kijkt naar de staat van onze bruggen, dan is is er relatief weinig gevaar op instorten. Maar tegelijk denk ik dat er niet genoeg gebeurt om te zorgen dat wij niet in de Italiaanse situatie terecht komen. En dan ga je toe naar een grotere instortingskans."

Tegelijk bevestigt Polder dat de grote meerderheid van de Nederlandse bruggen totaal anders is geconstrueerd dan de brug in Genua. "Onze bruggen zijn gewoon robuuster." Daar komt bij dat Rijkswaterstaat tegenwoordig met veel betere instrumenten en modellen werkt dan vroeger om de risico's te kunnen vaststellen. "De vraag is echter of die middelen allemaal adequaat worden toegepast."

Bron: AD, 16 augustus 2018