Nieuwe mobiele torenkraan voor Slootjes Kraanbedrijf B.V.

Op woensdag 22 augustus 2018 is een nieuwe Spierings SK1265-AT6 mobiele torenkraan afgeleverd en in gebruik genomen.

De torenkraan is daarmee de  grootste en zwaarste kraan in de inmiddels 14 kranen tellende vloot van Slootjes Kraanbedrijf. Deze 60 meter mobiele torenkraan is een aanvulling op de al in gebruik zijnde 44, 48 en 50 meter mobiele torenkranen. 

Bron: Slootjes Kraanbedrijf B.V. 24 augustus 2018